Науково-практичний коментар до ст. 114 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 114 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом
1. Для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.
2. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.
 
Коментар:
1. З метою дотримання сторонами кримінального провадження розумних строків, як однієї із засад кримінального провадження (ст. 28 КПК), коментованою статтею надається право прокурору, слідчому судді, суду встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого кримінальним процесуальним законом для прийняття відповідного процесуального рішення або вчинення процесуальної дії. Такі рішення зазначеними особами повинні прийматися з обов\’язковим урахуванням обставин конкретного кримінального провадження.
При цьому частиною першою статті право встановлювати процесуальні строки надано слідчому судді та суду. Разом з тим із назви статті випливає, що таке право має і прокурор. Крім того, у тексті частини другої коментованої статті зазначається про строки, які встановлюються як слідчим суддею, судом, так і прокурором. Згідно з положенням п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК прокурор уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений ним строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій. Частинами 2 та б ст. 28 КПК передбачено, що проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, підозрюваний, потерпілий мають право звернутися до прокурора з клопотанням, у якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені законом.
Таким чином, прокурор, як слідчий суддя та суд, наділений правом встановлення процесуальних строків.
Форма та зміст рішень, які приймаються прокурором, слідчим суддею, судом про встановлення процесуальних строків, зазначається у коментарі до ст. 110 КПК.
2. Процесуальні строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею, судом, не можуть перевищувати меж граничних строків, передбачених кримінальним процесуальним законом, та мають бути достатніми за часом для вчинення відповідних процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень. Вони не повинні перешкоджати реалізації права на захист.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code