Науково-практичний коментар до ст. 116 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 116 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 116. Додержання процесуальних строків
 
1. Процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, коли скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, – якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.
 
Коментар: 
1. Аналіз коментованої статті свідчить про те, що учасники кримінального провадження зобов\’язані додержуватись як установлених КПК строків, так і порядку подачі скарг або інших документів у кримінальному провадженні.
Під додержанням процесуальних строків і порядку подачі скарг або інших документів слід розуміти точне слідування зацікавлених учасників кримінального провадження установленим КПК правилам щодо часу й адресата подачі скарги або іншого документа з урахуванням особливостей подачі цих документів особами, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі.
Скарга або інший документ подаються відповідному адресатові у письмовій формі, засвідченими підписом заявника або керівника юридичної особи. Останні мають бути виконані на бланку відповідного підприємства, установи, організації і засвідчені штампом або печаткою.
Клопотання може заявлятися як в усній, так і в письмовій формі. Факт заяви клопотання в усній формі відображається в протоколі відповідної слідчої дії або в протоколі судового засідання. Письмове клопотання долучається до матеріалів кримінального провадження.
Строк не вважається пропущеним, коли скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, – коли скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.
Час здачі документів на пошту визначається за штемпелем закладу зв\’язку місця відправлення, а подання уповноваженій особі чи службовій особі відповідної установи – за відміткою цієї особи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code