Науково-практичний коментар до ст. 117 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 117 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 117. Поновлення процесуального строку
1. Пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
2. Ухвала слідчого судді, суду про поновлення чи відмову у поновленні процесуального строку може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.
3. Подання клопотання заінтересованою особою про поновлення пропущеного строку не припиняє виконання рішення, оскарженого з пропущенням строку.
 
Коментар:
1. Коментованою статтею передбачається не просто можливість, а й обов\’язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин.
Поважність причин визначається слідчим суддею, судом у разі неможливості своєчасного подання скарги або іншого документа через стихійне лихо, катастрофу, хворобу, відрядження, трагічні та інші непередбачувані події в житті людини, а також будь-які інші обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.
Клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку ініціюється учасниками кримінального провадження, коло яких визначене п. 25 ч. 1 ст. З КПК. Будь-яких обмежень щодо тих чи інших осіб ст. 116 КПК не встановлено.
2. Статтею 309 КПК установлено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку, і ухвали про поновлення чи відмову у поновленні процесуального строку в цьому переліку немає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК заперечення проти такої ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
В апеляційному порядку згідно з ч. 6 ст. 304 КПК підлягає оскарженню лише ухвала про повернення скарги, а це рішення, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 304 КПК, може бути прийняте, якщо слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для поновлення процесуального строку.
3. Подання заінтересованою особою клопотання про поновлення пропущеного строку не може бути підставою для припинення виконання оскаржуваного рішення. Таке рішення може бути змінено, а його дія припинена лише після розгляду скарги по суті.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code