Науково-практичний коментар до ст. 121 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 121 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 121. Витрати, пов\’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження
 
1. Витрати, пов\’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, – це витрати обвинуваченого, підозрюваного, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його захисника, представника потерпілого, пов\’язані з переїздом до іншого населеного пункту, найманням житла, виплатою добових (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також втрачений заробіток чи витрати у зв\’язку із відривом від звичайних занять.
Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
2. Витрати, пов\’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження підозрюваного, обвинуваченого, він несе самостійно.
3. Витрати, пов\’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження захисника, несе підозрюваний, обвинувачений.
4. Витрати, пов\’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження представника, несе особа, яку він представляє.
5. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат, пов\’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює витрати, пов\’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, обчислення компенсації за втрачений заробіток.
Витрати, пов\’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження: а) підозрюваного, обвинуваченого – він несе особисто; б) захисника – несе підозрюваний, обвинувачений; б) представника – несе потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, яких він представляє. Підозрюваний, обвинувачений не несе витрат, пов\’язаних із прибуттям захисника до місця досудового розслідування або судового провадження, якщо йому надається безоплатна правова допомога.
2. Разом з тим суд згідно зі ст. 119 КПК може зменшити розмір процесуальних витрат або звільнити від їх оплати, враховуючи майновий стан підозрюваного, обвинуваченого.
Крім того, слід зазначити, що стягнення із засудженого безпосередньо на користь свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, понятого, перекладача витрат, пов\’язаних з їх явкою за викликом, є неприпустимим, про що, зокрема, вказано в п. 11 ППВСУ \”Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат\” від 7 липня 1995 р. № 11.
У разі закриття справи за реабілітуючими особу обставинами або виправдання підсудного процесуальні витрати приймаються на рахунок держави.
За вимогою особи, що незаконно була притягнута до кримінальної відповідальності та реабілітована, їй повинні бути відшкодовані за рахунок державного бюджету суми, витрачені на оплату проїзду за викликами органів досудового розслідування і суду та найм жилого приміщення. Про це йдеться у п. 3 ст. З ЗУ \”Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду\” від 1 грудня 1994 р. та п. 10 Положення про застосування цього Закону, яке затверджене наказом МЮ, Генерального прокурора України, МФ від 4 березня 1996 р. №6/5,3,41.
Згідно із постановою КМУ \”Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, сулу або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів\” від 1 липня 1996 р. № 710 відшкодування витрат (вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов\’язані з найманням жилого приміщення, добові) військовослужбовцям, які викликаються до органу дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, як свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті, провадиться на вимогу військових частин за встановленими нормами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code