Науково-практичний коментар до ст. 122 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 122 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 122. Витрати, пов\’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів
 
1. Витрати, пов\’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
2. Витрати, пов\’язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.
3. Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
4. Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов\’язком.
5. Граничний розмір компенсації витрат, пов\’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Коментар:
1. За загальним правилом витрати, пов\’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе та сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта.
2. Разом з тим витрати, пов\’язані із залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, передбаченому КМУ. Так само здійснюються витрати, пов\’язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні.
Порядок виплати і розмір суми, що підлягає виплаті, визначаються Інструкцією про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, яких викликають до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів.
Перекладачам, а також особам, які виконують функції експертів чи спеціалістів не в порядку службового завдання, за проведену роботу також виплачується винагорода. Сума винагороди визначається з урахуванням характеру проведеної роботи у межах від 20 до 30 відсотків неоподаткованого мінімуму доходів громадян за день.
3. Витрати, пов\’язані із явкою, відшкодовуються у розмірах, передбачених законодавством для відряджених працівників (постанова КМУ \”Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів\” від 2 лютого 2011 р. № 98). У пункті 7 вказаної постанови зазначається, що за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтверджуючих документів, відшкодовуються витрати:
– на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);
– на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях; на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більше як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої відряджається працівник, визначених у додатку 1 до цієї постанови, за всі дні проживання; на бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах не більше як 50 відсотків вартості місця за добу; на користування постільними речами в поїздах; на оформлення закордонних паспортів;
– на оплату вартості страхового поліса життя або здоров\’я відрядженого працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу) за наявності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;
– на обов\’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов\’язані з правилами в\’їзду та перебування у місці відрядження; на оплату службових телефонних розмов.
4. Згідно із ЗУ \”Про судову експертизу\” проведення експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника.
Залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України. Разом з тим суд має стягнути з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта, а тому в обвинувальному акті обов\’язково зазначаються відомості щодо розміру витрат на залучення експерта (у разі провадження експертизи під час досудового розслідування).
Вартість проведення експертизи, а також досліджень, що призначаються за кримінальною справою, визначається за домовленістю між установою та замовником та складається із собівартості проведеної роботи, а також рентабельності у межах 25 відсотків собівартості. У разі проведення судової експертизи особливої складності розмір винагороди збільшується на 25 відсотків (п. 5 Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженої постановою КМУ від 1 липня 1996 р. № 710).
Суми на оплату робіт обчислюються в порядку, визначеному договором між сторонами та на підставі встановлених науково-дослідними установами рахунків.
За рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються спеціалізованим державним установам з державного бюджету, відбувається залучення стороною обвинувачення експертів цих установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду. Вартість проведення експертиз визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи, що коригується щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період.
Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються: а) проїзд; б) наймання житла; в) добові у разі переїзду до іншого населеного пункту. Витрати, пов\’язані з їх явкою, відшкодовуються у розмірах, передбачених постановою КМУ \”Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються в відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів\” від 2 лютого 2011 р. № 98 та листом МФ \”Щодо відшкодування витрат на відрядження\” від З лютого 2012 р. № 31-07230-2-6/534.
Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам також сплачується компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Обчислення компенсації за втрачений заробіток здійснюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку. Такий розмір визначається у порядку, передбаченому постановою КМУ \”Про затвердження Порядку обчисленій середньої заробітної плати\” від 8 лютого 1995 р. № 100 з подальшими змінами та доповненнями. Компенсація за відрив від звичайних занять встановлюється пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. Такий розмір це грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, у якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія.
Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються: а) проїзд; б) добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам має бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов\’язком. Розмір такої винагороди, наприклад для перекладача, залежить від того, який переклад, письмовий чи усний, здійснювався під час досудового розслідування чи судового провадження. Такий розмір збільшується при перекладі з рідкісних мов, з письмовою в\’яззю, своєю графікою, ієрогліфами, клинописом, а також стародавніх мов, так само, як і переклади на іноземні мови, що віднесені до рідкісних мов, які мають писемність в\’яззю, свою графіку, написані ієрогліфами, клинописом.
У разі виклику працівника державної спеціалізованої установи судової експертизи органами досудового розслідування чи суду для виконання функції спеціаліста заробітна плата за час виконання зазначеної функції і витрати на відрядження відшкодовуються за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на проведення судових експертиз.
5. Порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, яких викликають до органів досудового розслідування, прокурорів та судів, визначається відповідною Інструкцією, затвердженою постановою КМУ від 1 липня 1996 р. № 710.
Певні особливості полягають у відшкодуванні витрат свідкам, експертам за виклик на територію іноземної держави у зв\’язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу. Відповідно до ч. 5 ст. 572 КПК, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов\’язковість яких надана ВР України, їм відшкодовуються витрати за рахунок компетентного органу іноземної держави.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code