Науково-практичний коментар до ст. 134 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 134 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 134. Судовий виклик
1. Слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під час судового провадження мас право за власною ініціативою або за клопотанням слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника здійснити судовий виклик певної особи, якщо слідчий суддя чи суд встановить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов\’язковою.
2. Суд здійснює судовий виклик учасників кримінального провадження, участь яких у судовому провадженні є обов\’язковою.
 
Коментар:
1. Під час досудового розслідування низка процесуальних дій, які пов\’язані з обмеженням конституційних прав людини, застосуванням кримінального процесуального примусу, здійснюється виключно за рішенням слідчого судді (обшук, негласні слідчі (розшукові) дії, застосування запобіжних заходів, арешт майна тощо). З мстою ухвалення законного й обгрунтованого рішення, вирішення завдань кримінального провадження слідчий суддя, а також суд під час судового провадження мають право здійснити процесуальні дії, спрямовані на перевірку поданих сторонами відомостей, однією з яких є допит осіб, які можуть дати показання, що мають значення для кримінального провадження. Засобом забезпечення проведення допиту таких осіб є виклик, який здійснюється слідчим суддею або судом залежно від етапу кримінального провадження.
Такий виклик може бути здійснено як за власною ініціативою слідчого судді або суду, так і за клопотанням сторони кримінального провадження – слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника.
Серед фактичних підстав для судового виклику, передбачених ч. 1 коментованої статті, слід виділяти дві групи. До першої з них належать достатні підстави вважати, що особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження. Такі відомості мають імовірний, прогностичний характер, який набуває якості достовірного при проведенні допиту слідчим суддею або судом. Ці відомості можуть бути надані сторонами або безпосередньо встановлені слідчим суддею при проведенні судового розгляду клопотання про проведення слідчих дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження або судом у судовому розгляді кримінального провадження. До другої групи обставин, які також є підставою для судового виклику, належить пряма вказівка закону про обов\’язкову участь особи при проведенні процесуальної дії або визнання її участі обов\’язковою слідчим суддею чи судом.
2. Частиною 2 коментованої статті передбачено окрему підставу для судового виклику, яка стосується виключно судового провадження, – суд здійснює виклик учасників кримінального провадження, якщо їх участь у судовому провадженні є обов\’язковою. Таким чином, на відміну від ч. 1 цієї статті, ч. 2 стосується судового виклику учасників кримінального провадження, участь яких є обов\’язковою не в окремій процесуальній дії, а в судовому провадженні. Під останнім згідно із п. 24 ст. З КПК слід розуміти кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, ВСУ, а також за нововиявленими обставинами. Вичерпний перелік осіб, які підпадають під категорію \”учасник кримінального провадження\”, міститься у п. 25 ст. 3 КПК. Якщо участь учасника кримінального провадження є обов\’язковою у судовому провадженні (зокрема, обвинуваченого), суд здійснює не його повідомлення, а судовий виклик (про відмінність виклику і повідомлення див. коментар до ст. 133 КПК).
Судовий виклик здійснюється у порядку, передбаченому ст. 135 КПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code