Науково-практичний коментар до ст. 141 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 141 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 141. Клопотання про здійснення приводу
 
1. У клопотанні про здійснення приводу під час досудового розслідування зазначаються:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, її прізвище, ім\’я, по батькові та місце проживання;
3) процесуальна дія, учасником якої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання;
4) положення цього Кодексу, яким встановлено обов\’язок особи з\’явитися за викликом, та обставини невиконання особою цього обов\’язку;
5) відомості, які підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому цим Кодексом порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом;
6) прізвище, ім\’я, по батькові та посада слідчого, прокурора;
7) дата та місце складення клопотання.
До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи.
 
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює вимоги до змісту клопотання про здійснення приводу, яке подається слідчому судді на досудовому провадженні слідчим або прокурором. Тлумачення положень, що в вій містяться, дозволяє дійти висновку про те, що таке клопотання має бути вмотивованим, адже крім даних, які стосуються особи, що підлягає приводу, та процесуальної дії, у якій потребується її участь, закон вимагає наведення в клопотанні відомостей, які підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому КПК порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, тобто наведення фактичних підстав застосування приводу.
У клопотанні має бути вказано найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, оскільки це є правовою умовою здійснення будь-яких процесуальних дій, у тому числі й застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Необхідність зазначення в клопотанні процесуального статусу особи, про здійснення приводу якої воно заявлено, обумовлена тим, що привід допускається виключно до підозрюваного, обвинуваченого або свідка.
Указівка у клопотанні процесуальної дії, учасником якої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, дозволяє довести слідчому судді обґрунтованість виклику, потребу досудового розслідування в її особистій участі при проведенні процесуальної дії, що виправдовує ступінь втручання в її права і свободи (див. л. 2ч.3ст. 132 КПК).
Обґрунтування клопотання слідчого або прокурора про здійснення приводу полягає також у наведенні в ньому відомостей, які підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому КПК порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Крім того, у клопотанні необхідно також зазначити, що особа не з\’явилася за викликом без поважної причини або взагалі не повідомила причину неприбуття.
Закон указує, що до клопотання про здійснення приводу додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи. їх безпосереднє дослідження слідчим суддею створює необхідні умови для винесення ним законної та обґрунтованої ухвали, попередження безпідставного обмеження прав людини при здійсненні кримінального провадження.
Виходячи із змісту ч. 6 ст. 132 КПК, яка має значення загальної норми для всіх заходів забезпечення кримінального провадження, до клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу додасться витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання.
Коментована стаття не передбачає погодження клопотання слідчого про здійснення приводу із прокурором, що, однак, не означає відсутності такої необхідності. Адже відповідно до ст. 40 КПК, яка має значення загальної норми, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2). Отож, виходячи із співвідношення ст. 40 КПК та коментованої статті, можна дійти обґрунтованого висновку щодо необхідності погодження клопотання слідчого про здійснення приводу із прокурором. Така необхідність обумовлюється функцією прокурора, яку він здійснює на досудовому провадженні, а саме – нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (див. ч. 2 ст. 36 КПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code