Науково-практичний коментар до ст. 149 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 149 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 149. Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом
 
1. Особа, яка здійснила затримання у передбаченому статтею 208 цього Кодексу порядку, зобов\’язана одночасно із доставленням затриманої особи до уповноваженої службової особи (особи, якій законом надано право здійснювати тимчасове вилучення документів, що посвідчують користування спеціальним правом) передати їй тимчасово вилучені документи, які посвідчують користування спеціальним правом, якщо такі документи було вилучено. Факт передання тимчасово вилучених документів, які посвідчують користування спеціальним правом, засвідчується протоколом, складеним в порядку, передбаченому цим Кодексом.
2. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час законного затримання та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, або негайно після їх здійснення зобов\’язана скласти відповідний протокол у порядку, визначеному цим Кодексом.
3. Після складення протоколу про тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа зобов\’язана передати тимчасово вилучені документи на зберігання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Коментар:
1. Тимчасове вилучення документів, що посвідчують користування спеціальним правом, застосовується при затриманні особи в порядку, передбаченому ст. 208 КПК. Особа, яка здійснила затримання, зобов\’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншого уповноваженого службовця передати йому тимчасово вилучені документи, що посвідчують користування спеціальним правом. При передачі тимчасово вилучених документів складається протокол. У цьому протоколі вказується, хто передав і яка уповноважена службова особа прийняла зазначені документи.
2. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, або негайно після їх здійснення зобов\’язані скласти відповідний протокол. Протокол складається зі вступної, описової та заключної частин. Вступна частина повинна містити відомості про: місце, час проведення та назву процесуальної дії; особу, яка проводить процесуальну дію (її прізвище, ім\’я, по батькові, займана посада); усіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії (їх прізвище, ім\’я, по батькові, дата народження та місце проживання); інформацію про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації; характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, та порядок їх використання. В описовій частині протоколу вказуються відомості про: послідовність дій; отримані в результаті процесуальної дії документи. У заключній частині протоколу зазначається про: тимчасово вилучені документи; спосіб ознайомлення учасників процесуальної дії зі змістом протоколу; зауваження і доповнення до протоколу з боку учасників цієї дії.
Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із його текстом. Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії.
3. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа зобов\’язана забезпечити зберігання тимчасово вилучених документів, що посвідчують право підозрюваного керувати транспортним засобом або судном, полювати, здійснювати підприємницьку діяльність. Порядок їх зберігання визначається КМУ

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code