Науково-практичний коментар до ст. 150 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 150 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 150. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
 
1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового розслідування мас право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов\’язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск зазначеного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених документів.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв\’язку з яким подасться клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність;
3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;
4) причини, у зв\’язку з якими потрібно здійснити тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;
5) вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому обмеженню;
6) строк, на який користування спеціальним правом підлягає тимчасовому обмеженню;
7) перелік свідків, яких прокурор, слідчий вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
До клопотання також додаються:
1) копії матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання;
2) документи, які підтверджують надання підозрюваному копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.
 
Коментар:
1. Звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом уповноважені прокурор та слідчий. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням тільки за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за законністю провадження досудового розслідування. При вирішенні цього питання прокурор зобов\’язаний ознайомитися з матеріалами, що дають підстави для тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом, перевірити законність одержання доказів. Слідчий суддя не повинен брати до провадження клопотання слідчого, якщо воно не було погоджено з прокурором, або той із ним не погодився, або з клопотання незрозуміло, який саме прокурор дав згоду.
Прокурор, слідчий має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення документів, які посвідчують це право. Якщо вказаний строк пропущений, прокурор, слідчий зобов\’язаний повернути підозрюваному тимчасово вилучені документи. Ці документи видаються під розписку, яка долучається до матеріалів кримінального провадження.
2. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом – це письмове звернення прокурора, слідчого до слідчого судді з проханням тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні таким правом. До такого клопотання додається витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого до слідчого судді подається клопотання.
У клопотанні повинні бути коротко викладені обставини кримінального правопорушення, у зв\’язку з яким подається клопотання. Також указуються кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини, причини, у зв\’язку з якими потрібно здійснити тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Зазначаються вид спеціального права, що підлягає тимчасовому обмеженню, строк, на який користування таким правом підлягає обмеженню, перелік свідків, яких прокурор, слідчий вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання. Якщо клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом подано без додержання вказаних вимог, слідчий суддя зобов\’язаний повернути його прокурору, про що постановляє ухвалу.
До клопотання додаються копії матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. З урахуванням вимог ст. 222 КПК щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування слідчий суддя не має права вимагати від прокурора, слідчого будь-яких інших матеріалів, крім тих, на підставі яких обґрунтовуються доводи клопотання.
Прокурор, слідчий зобов\’язаний зробити копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують клопотання про тимчасове обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом, а також копію клопотання. Копії цих процесуальних документів надаються підозрюваному, про що прокурор, слідчий складає протокол.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code