Науково-практичний коментар до ст. 152 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 152 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
 
1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
2. При вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом слідчий суддя зобов\’язаний врахувати такі обставини:
1) правову підставу для тимчасовою обмеження у користуванні спеціальним правом;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом для інших осіб.
3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає:
1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;
2) перелік документів, які посвідчують користування спеціальним правом та які підлягають поверненню особі або вилученню на час тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;
3) строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, який не може становити більше двох місяців;
4) порядок виконання ухвали.
4. Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним клопотанням, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, наступного за днем її постановлений, та підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
 
Коментар:
1. Під час проведення судового засідання прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасове обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом, необхідне для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Якщо прокурор, слідчий не зможе це довести, слідчий суддя повинен відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом.
2. Розглядаючи клопотання про обмеження такого права, слідчий суддя зобов\’язаний ураховувати такі обставини: правову підставу для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом; достатність доказів, які вказують на вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; наслідки тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом для інших осіб. Слідчий суддя не має права розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які вирішуються судом при судовому провадженні у першій інстанції. Оцінка допустимості доказів ним не здійснюється.
 
3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя приймає одне із двох рішень: 1) постановляє ухвалу про застосування тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом; 2) постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про застосування тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом.
У першому рішенні слідчий суддя зазначає: 1) мотиви застосування тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом; 2) перелік документів, які підлягають вилученню на час застосування такого обмеження; 3) строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, який не може становити більше двох місяців; 4) порядок виконання ухвали.
У другому рішенні слідчий суддя зазначає: 1) мотиви відмови у задоволенні клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом; 2) перелік документів, що посвідчують користування спеціальним правом та які підлягають поверненню підозрюваному; 3) порядок виконання ухвали. Копія ухвали не пізніше дня, наступного за днем її постановлення, надсилається прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим заінтересованим особам.
4. Копія ухвали слідчого судці про застосування тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом або про відмову в цьому підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень. Копія ухвали про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження виконується тими державними органами, які видали підозрюваному документи, що посвідчують його право керувати транспортним засобом або судном, полювати, здійснювати підприємницьку діяльність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code