Науково-практичний коментар до ст. 156 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 156 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади
 
1. Клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника.
2. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.
3. Під час розгляду клопотання слідчий суддя, суд мас право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про відсторонення від посади.
 
Коментар:
1. Статтею визначено порядок розгляду слідчим суддею, судом клопотання слідчого, прокурора про відсторонення особи від посади.
Таке клопотання розглядається не пізніше трьох днів з дня надходження до суду, що відповідає загальним вимогам розумності строків, які не можуть перевищувати передбачені цим КПК строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень (див. коментар до ст. 28 КПК). Зазначений строк враховує передбачену ч. 2 ст. 113 КПК вимогу щодо виконання будь-якої процесуальної дії під час кримінального провадження без невиправданої затримки.
На початку судового засідання слідчий суддя, суд оголошує, яке клопотання розглядатиметься, з\’ясовує, хто з учасників розгляду з\’явився, необхідні дані про них та роз\’яснює їм права заявляти відводи і клопотання в межах предмета судового дослідження, давати пояснення, висловлювати свою думку щодо клопотань і пояснень інших учасників розгляду, оскаржувати ухвалу слідчого судді. Суддя також повідомляє своє прізвище, прізвище прокурора, слідчого і секретаря судового засідання, захисника підозрюваного, з\’ясовує наявність відводів та клопотань і вирішує їх.
У розгляді клопотання беруть участь слідчий, прокурор, підозрюваний чи обвинувачений, його захисник. При цьому прокурор бере участь у розгляді разом зі слідчим, після погодження відповідного клопотання, або самостійно, якщо клопотання подано до слідчого судці (суду) безпосередньо прокурором.
Отже, участь прокурора у розгляді зазначеного клопотання у будь-якому випадку с обов\’язковою, оскільки він відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
Кожна зі сторін наводить докази щодо обставин кримінального правопорушення, наявності підстав для відсторонення особи від посади, інших даних, викладених у клопотанні слідчого, прокурора.
 
Слідчий, прокурор як представники сторони обвинувачення мають довести наявність підозри у вчиненні кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості, наявність певних посадових обов\’язків в особи, необхідність втручання саме у такий спосіб у права і свободи особи, про яку йдеться у клопотанні, для забезпечення завдань конкретного кримінального провадження.
Слідчий, прокурор під час розгляду клопотання насамперед доводять наявність достатніх підстав того, що саме відсторонення особи від посади необхідно для припинення або запобігання кримінальному правопорушенню, припинення або запобігання іншій протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або в інший спосіб протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню.
Підозрюваний, обвинувачений та його захисник під час розгляду клопотання мають право надавати слідчому судді (суду) докази, що спростовують доводи слідчого, прокурора щодо необхідності відсторонення особи від посади та доводять їх переконливість.
Слідчий суддя (суд) повинен дотримуватися загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з якими під час розгляду клопотання сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (згідно з ч. 5 ст. 132 КПК).
2. Частиною другою зазначеної статті передбачено повноваження слідчого судді, суду повертати клопотання про відсторонення від посади прокурору якщо буде встановлено, що воно подано без додержання вимог ст. 155 КПК.
Клопотання повертається у разі недодержання слідчим, прокурором порядку звернення з ним до слідчого судді, суду, а також вимог щодо його змісту та структури. Так, підставами для повернення клопотання є невиконання слідчим, прокурором вимог закону про надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання про відсторонення від посади, а також матеріалів, що обґрунтовують клопотання.
Клопотання повертається прокурору, коли у ньому не викладено обставин кримінального правопорушення та його правової кваліфікації, обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, які дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення, обставин, які дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або іншим чином протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню, не зазначено посаду, яку обіймає особа, відсутній перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
Клопотання також повертається у разі відсутності передбачених законом додатків до нього: копій матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; документів, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують його.
Про повернення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, яка відповідно до положень статей 309,392 КПК оскарженню не підлягає.
Після усунення слідчим, прокурором допущених порушень вимог ст. 155 КПК, клопотання про відсторонення від посади, за наявності передбачених законом підстав, може бути повторно подано на розгляд слідчого судді, суду.
3. Під час розгляду клопотання сторони кримінального провадження можуть звертатися з клопотанням до слідчого судді, суду про допит свідків, а також дослідження документів, інших матеріалів, що підтверджують або, навпаки, спростовують доводи клопотання про відсторонення від посади. Водночас слідчий суддя, суд має право не тільки за клопотанням сторін, а й за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про відсторонення від посади.
Під час судового розгляду клопотання предметом дослідження є ті обставини, з якими закон пов\’язує можливість відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади. Розглядаючи клопотання, слідчий суддя, суд з\’ясовує, чи є обставини, що дають підстави: а) підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення; б) вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; в) вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code