Науково-практичний коментар до ст. 157 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 157 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади
 
1. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
2. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов\’язаний врахувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:
1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади;
2) перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та які підлягають поверненню особі або вилученню на час відсторонення від посади;
3) строк відсторонення від посади, який не може становити більше двох місяців;
4) порядок виконання ухвали.
4. Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним клопотанням, підозрюваному чи обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, наступного за днем її постановлений, та підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
 
Коментар:
1. Під час судового розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади слідчий, прокурор зобов\’язаний довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
 
Слідчий суддя, суд за результатами розгляду клопотання слідчого, прокурора задовольняє клопотання та застосовує відсторонення особи від посади на строк до двох місяців або відмовляє у задоволенні такого клопотання.
Рішення про відсторонення особи від посади приймається за результатами змагального процесу, коли кожна зі сторін наводить докази, обґрунтовуючи свої правові позиції. Слідчий, прокурор, що звернулися з відповідним клопотанням до слідчого судді (суду), під час його розгляду повинні довести наявність достатніх підстав для відсторонення особи від посади у зв\’язку із вчиненням кримінального правопорушення, обґрунтованість викладених у клопотанні обставин.
У разі якщо слідчий, прокурор не доведуть наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення особи від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання іншій протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади.
2. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд насамперед зобов\’язаний врахувати наявність правових підстав для відсторонення особи від посади та достатніх доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, а також наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Зазначені обставини повинні бути встановлені за результатами розгляду клопотання, підтверджуватись показаннями свідків, матеріалами кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя, суд мають звернути особливу увагу на можливі наслідки для інших осіб, у тому числі й негативні, у разі прийняття рішення про відсторонення від посади. З огляду на загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК, слідчий суддя або суд при оцінці потреб досудового розслідування зобов\’язані врахувати можливість досягнення завдань у конкретному кримінальному провадженні без застосування зазначених заходів.
3. В ухвалі, яку слідчий суддя або суд постановляє за наслідками розгляду клопотання, зазначаються мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади та перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та які підлягають поверненню особі або вилученню на час відсторонення від посади, вказується строк відсторонення від посади, який не може становити більше двох місяців, а також порядок виконання ухвали.
4. Не пізніше дня, наступного за днем постановлення ухвали, її копія надсилається: а) слідчому, прокурору, який звернувся до слідчого судді, суду з відповідним клопотанням; б) підозрюваному чи обвинуваченому; в) керівнику підприємства, установи, організації, де працює підозрюваний, обвинувачений; г) іншим заінтересованим особам. Ухвала слідчого судді, суду про відсторонення особи від посади підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому розд. 8 КПК для виконання судових рішень.
Згідно з положеннями п. 11 ч. 1 ст. 309, п. 3 частин 1, 2, 3 ст. 392 КПК ухвалу слідчого судді чи суду про відсторонення від посади або відмову у ньому може бути оскаржено в апеляційному порядку. Ухвала слідчого судді оскаржується у п\’ятиденний строк з дня її оголошення в апеляційному порядку під час досудового розслідування. Порядок і строки оскарження ухвали визначено статтями 392,395 КПК.
Після набрання законної сили ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, передбаченому для виконання судових рішень відповідно до статей 532-535 КПК. Суд разом зі своїм розпорядженням про виконання судового рішення про відсторонення особи від посади надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено обов\’язок його виконання. Органи, що виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code