Науково-практичний коментар до ст. 158 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 158 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування
 
1. Прокурор мас право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.
2. Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення віл посади, якщо прокурор не доведе, що:
1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати;
2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
3. Відсторонення від посади може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, якого було відсторонено від посади, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Розгляд клопотання про скасування відсторонення від посади здійснюється за правилами розгляду клопотання про застосування цього заходу.
 
Коментар:
1. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Разом з тим прокурор може звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про продовження такого строку. У клопотанні зазначається, що продовжують існувати обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Клопотання прокурора про продовження строку відсторонення від посади, визначеного слідчим суддею або судом, розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та прокурора або прокурора, а також підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника. Розгляд клопотання про продовження відсторонення від посади, як зазначено у статті, відбувається у порядку, передбаченому ст. 156 КПК
 
У клопотанні про продовження строку відсторонення від посади прокурор зазначає про: наявність обставин, які стали підставою для відсторонення особи від посади та наявність підстав для продовження строку відсторонення від посади; причини, за яких у строк дії попередньої ухвали не було досягнуто цілей досудового розслідування, заради яких здійснено відсторонення від посади.
Крім того, у клопотанні можуть також наводитися відомості про: кримінальне правопорушення, у зв\’язку з яким подавалося клопотання про відсторонення від посади; підстави щодо підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення; посаду, яку обіймала особа; обставини, які дають підстави вважати, що у разі перебування на посаді особа продовжуватиме злочинну або іншу протиправну діяльність, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, приховуватиме докази, іншим чином протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню; перелік свідків, які, на думку прокурора, можуть підтвердити доводи клопотання і яких він вважає за необхідне допитати під час його розгляду.
До клопотання можуть також додаватись документи, інші матеріали, якими підтверджуються викладені прокурором у клопотанні відомості, а також обґрунтовується його позиція щодо необхідності продовження строку відсторонення від посади.
Коментована стаття не містить вказівки про надання прокурором підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання про продовження строку відсторонення від посади та матеріалів, що обґрунтовують клопотання. Проте така дія є обов\’язковою, виходячи з положень статей 155,156 КПК, які визначають порядок розгляду та зміст клопотання про відсторонення від посади, у тому числі наявність документів, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують його.
Ненадання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання про продовження строку відсторонення від посади та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, суперечить загальним засадам кримінального провадження, визначеним КПК, зокрема, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (див. коментар до ст. 22 КПК).
Під час судового провадження прокурор повинен довести, що: продовжують існувати обставини, які стали підставою для відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали. Якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати, слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади.
2. Слідчий суддя, суд відмовляє також у задоволенні зазначеного клопотання, якщо буде встановлено, що сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
3. Відсторонення від посади може бути скасовано, коли в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Таке може мати місце у випадку, наприклад, звільнення підозрюваного, обвинуваченого з роботи, прийняття у встановленому законом порядку рішення стосовно його переведення на іншу роботу, застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відсторонення від посади скасовується при закритті кримінального провадження, постановленій виправдувального вироку.
Клопотання про скасування відсторонення від посади може бути подано прокурором або підозрюваним чи обвинуваченим, якого було відсторонено від посади.
Розгляд клопотання про скасування відсторонення від посади здійснюється за правилами розгляду клопотання про застосування цього заходу (див. коментар до ст. 156 КПК).
Відсторонення від посади скасовується ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження.
Враховуючи зміст ч. 1 ст. 309 КПК, ухвалу слідчого судді або суду про скасування відсторонення від посади може бути оскаржено в апеляційному порядку. Порядок оскарження ухвали визначено КПК (див. коментар до гл. 31 КПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code