Науково-практичний коментар до ст. 165 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 165 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов\’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов\’язана пред\’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред\’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов\’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред\’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред\’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
 
Коментар:
1. Оскільки ухвала слідчого судді, суду є обов\’язковою для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, службовими особами і громадянами, ніякі обставини не можуть бути поважними для відмови пред\’явити або добровільно видати речі, документи, які вимагає уповноважена особа. Якщо володілець відмовляється виконати ухвалу слідчого судді, суду про надання доступу до речей та документів, йому роз\’яснюється, що це спричиняє для нього негативні правові наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
2. Перед проведенням цієї процесуальної дії особа, якій надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, пред\’являє їх володільцю оригінал ухвали суду, вручає її копію та пропонує надати до них доступ. Пред\’явлення ухвали володільцю речі та документа гарантує його право знати, хто і на яких підставах проводить процесуальну дію. Факт пред\’явлення ухвали слідчого судді, суду, вручення її копії засвідчується підписом володільця на оригіналі цього судового рішення.
3. Якщо речі та документи вилучаються, складається їх опис, який вручається володільцю. В описі вилучених речей зазначаються їх назва, кількість, міра, вага, матеріал, з якого вони виготовлені, та індивідуальні ознаки. В описі вилучених документів указуються їх назва та зміст. Копія опису вилучених речей та документів, складена слідчим, долучається до кримінального провадження.
4. Уповноважена особа, яка провадить процесуальну дію, зобов\’язана залишити на вимогу володільця копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця за його згодою або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред\’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. У разі неможливості виготовлення копій вилучених документів слідчий вносить до протоколу процесуальної дії запис про вимогу володільця надати їх копії. Вони виготовляються негайно після появи такої можливості та вручаються володільцю вилучених документів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code