Науково-практичний коментар до ст. 184 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 184 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів
 
1. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подасться до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, і повинно містити:
1) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа;
2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини;
4) посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу;
5) виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини;
6) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м\’яких запобіжних заходів;
7) обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов\’язків, передбачених частиною п\’ятою статті 194 цього Кодексу.
2. Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.
3. До клопотання додаються:
1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання;
2) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу;
3) підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.
4. Застосування запобіжного заходу до кожної особи потребує внесення окремого клопотання.
 
Коментар:
1. Рішення про застосування запобіжного заходу приймається у вигляді ухвали слідчого судді, суду на підставі статей 110, 196 КПК за результатами розпишу поданого клопотання прокурора, слідчого, погодженого з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва.
 
Законодавцем встановлюється вимога подання клопотання про обрання запобіжного заходу – до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
У пунктах 1-7 ч. 1 цієї статті передбачено вимоги до змісту клопотання про застосування запобіжного заходу. Зокрема, у ньому повинно бути відображено короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у якому підозрюється або обвинувачується особа, встановлених досудовим розслідуванням на момент внесення клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Обов\’язково у клопотанні з посиланням на матеріали кримінального провадження викладаються обставини, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, а також на один або кілька ризиків, які свідчать про те, що підозрюваний, обвинувачений переховуватиметься від органів досудового розслідування та/або суду; знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливатиме на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; вчинить інше кримінальне правопорушення чи продовжить кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При цьому клопотання слідчого, прокурора повинно містити чітке обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м\’яких запобіжних заходів, а також обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов\’язків, передбачених ч.5сх 194 КПК.
Слідчий, прокурор повинні разом із клопотанням надати суду матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність застосування певного запобіжного заходу. Копії клопотання та цих матеріалів повинні бути надані і підозрюваному, обвинуваченому.
2. У частині 2 коментованої статті встановлений строк надання копій клопотання та матеріалів кримінального провадження – не пізніше трьох годин до початку розгляду клопотання. При цьому слідчий, прокурор не зобов\’язаний надати матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також ті матеріали, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження можуть зашкодити досудовому розслідуванню.
Ураховуючи положення ст. 186 КПК, де зазначається про невідкладність розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, слідчим, прокурором повинно бути завчасно передбачено можливість вручення копій названих документів з метою недопущення порушення встановлених кримінальним процесуальним законодавством прав підозрюваного, обвинуваченого.
3. Окрім матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, також до суду надаються:
– перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу;
– будь-яке підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.
Підтвердженням вручення копій зазначених документів є розпис особи про їх отримання, надання розписки, відеозапис вручення, а також будь-які інші дані, які підтверджують факт одержання підозрюваним, обвинуваченим копій клопотання про обрання запобіжного заходу та матеріалів, які обґрунтовують його застосування.
4. Положення ч. 4 коментованої статті встановлюють вимогу про те, що у кримінальному провадженні щодо декількох осіб внесення клопотання про обрання запобіжного заходу здійснюється стосовно кожного з підозрюваних, обвинувачених окремо. Це, фактично, і забезпечує демократичність та гуманістичний характер засобів кримінальної процесуальної діяльності, про що неодноразово зазначалось у висновках експертів щодо КПК України 2012 р.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code