Науково-практичний коментар до ст. 189 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 189 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу
 
1. Слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
2. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого 3 метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
3. Розгляд клопотання здійснюється в закритому суповому засіданні за участю прокурора.
4. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, я також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
 
Коментар:
1. У частині 1 коментованої статті законодавець обмежує слідчого суддю, суд у можливості відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого. Не враховується навіть обставина, коли існують підстави для затримання з мстою приводу і без ухвали слідчого судді, суду. Тим самим на суд покладається обов\’язок вислухати мотивування сторони обвинувачення, потерпілого та інших учасників кримінального провадження щодо необхідності затримання з метою приводу та забезпечення присутності підозрюваного, обвинуваченого під час судового розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.
2. Для забезпечення оперативності досудового розслідування та судового провадження слідчий суддя, суд повинні приступити до розгляду клопотання про затримання з метою приводу відразу після його отримання.
3. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з мстою приводу здійснюється у закритому судовому засіданні за участю прокурора. Незважаючи на те, що розгляд такого клопотання не передбачений як умова для проведення закритого судового засідання у ч. 2 ст. 27 КПК, це право не належить до загальних підстав проведення закритого судового засідання, все одно порядок його здійснення визначається з урахуванням вимог ч. 4 ст. 27 КПК – на судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.
4. Відповідно до ч. 4 коментованої статті на прокурора покладається обов\’язок доведення обставин, які свідчать про необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного, обвинуваченого. Для цього він повинен надати необхідні документи слідчому судді, суду та переконати, що подальше перебування на свободі підозрюваного, обвинуваченого сприяє або може посприяти перешкоджанню здійснення кримінального провадження, незалежно від форм і методів такого перешкоджання, супроводжується і надалі супроводжуватиметься переховуванням від органів досудового розслідування чи суду.
Ці положення статті, що коментується, цілком обґрунтовані тим, що тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом, тому і доцільність його застосування повинна бути також належним чином доведена. З огляду на те, що затримання з метою приводу за відсутності добровільного з\’явлення до слідчого судді, суду є необхідною передумовою розгляду питання про застосування тримання під вартою, прокурор повинен бути дійсно переконливим і непорушно відстоювати інтереси сторони обвинувачення зокрема та ефективне, оперативне здійснення досудового розслідування в цілому.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code