Науково-практичний коментар до ст. 192 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 192 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 192. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання
 
1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про застосування запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а якщо це неможливо у строк, передбачений частиною другою статті 211 цього Кодексу, – до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа була затримана.
2. Клопотання про застосування запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, має відповідати вимогам, зазначеним у статті 184 цього Кодексу. До клопотання мас бути доданий протокол затримання підозрюваного.
 
Коментар: 
1. Умовою затримання особи без ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання повинна бути обґрунтована підозра у вчиненні нею кримінального правопорушення. Про це, наприклад, може свідчити виявлення замаху на вчинення кримінального правопорушення або безпосереднього його вчинення; безпосереднє переслідування після вчинення кримінального правопорушення; показання очевидців, у тому числі потерпілого, про те, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення або про це вказують сліди на її тілі, одязі чи місці події.
Після проведення обшуку та огляду речей затриманого уповноважена службова особа повинна повідомити орган досудового розслідування про затримання особи та скласти відповідний протокол. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокуророві. Зазначений у протоколі час затримання розпочинає визначений ст. 211 КПК 60-годинний відлік часу, відведеного слідчому, прокурору для можливості доставлення до суду особи для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу. Клопотання подається до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У випадку неможливості здійснити зазначені дії у відведений строк (60 годин з моменту затримання особи без ухвали слідчого судді, суду) через віддаленість місця безпосереднього затримання та території розташування органу досудового розслідування, куди має доставлятись затриманий, клопотання про обрання запобіжного заходу може бути подано до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого особа була затримана. У даному випадку ухвала слідчого судді, суду надсилається до органу, який ініціював розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
2. Клопотання прокурора, слідчого, погоджене з прокурором, має бути оформлене належним чином та містити: 1) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у якому підозрюється або обвинувачується особа; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 4) посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК; 5) виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 6) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м\’яких запобіжних заходів; 7) обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов\’язків, передбачених ч.5ст. 194 КПК.
До нього додаються: копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу; підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу. Обов\’язково надається протокол затримання підозрюваного для перевірки слідчим суддею, судом законності затримання, вжиття заходів щодо захисту прав людини (визначених ст. 206 КПК) та визначення в ухвалі суду чіткого строку її дії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code