Науково-практичний коментар до ст. 200 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 200 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу
 
1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов\’язків, передбачених частиною п\’ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
2. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов\’язково зазначаються обставини, які:
1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;
2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.
3. Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.
4. До клопотання додаються:
1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання;
2) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення питання;
3) підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання.
5. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором також має право подати клопотання про дозвіл на затримання особи, яке розглядається слідчим суддею, судом згідно з правилами, передбаченими статтею 189 цього Кодексу.
 
Коментар:
1. Законодавець наділяє прокурора, слідчого за погодженням з прокурором заявляти клопотання слідчому судді про зміну раніше обраного запобіжного заходу. У зв\’язку з тим, що застосування будь-якого запобіжного заходу має наслідком покладання ряду процесуальних обов\’язків на підозрюваного, обвинуваченого, які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, законодавець зобов\’язує прокурора, слідчого зазначити ці обставини у клопотанні про зміну запобіжного заходу. Разом із цим має бути зазначено і сам запобіжний захід, який пропонується застосувати у клопотанні сторони обвинувачення. КПК наділяє прокурора та слідчого й можливістю змінити об\’єм обов\’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, які були покладені на підозрюваного, обвинуваченого при застосуванні запобіжного заходу, при цьому змінивши навіть спосіб їх виконання (наприклад, змінити періодичність прибуття до визначеної службової особи тощо).
 
2. Обов\’язковими умовами за ч. 2 коментованої статті є обґрунтування прокурором, слідчим появи обставин, які змушують звернутись із клопотанням про зміну запобіжного заходу, оскільки виконання завдань кримінального провадження через їх наявність утруднюється. Якщо дані обставини мали місце і під час розгляду первинного клопотання про застосування запобіжного заходу, то сторона обвинувачення повинна довести свою необізнаність щодо їх існування саме на той момент.
Як такі обставини можуть виступати:
– відмова поручителя від взятих на себе зобов\’язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність;
– порушення умов застосування особистого зобов\’язання підозрюваним, обвинуваченим, зокрема, своєчасності прибуття до слідчого, прокурора, на яких покладено контроль за реалізацією даного запобіжного заходу, залишення без дозволу населеного пункту, неповідомлення про зміну місця свого проживання або роботи тощо;
– у разі невиконання обов\’язків заставодавцем під час обрання застави, а також якщо підозрюваний, обвинувачений не з\’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин або порушив інші покладені на нього обов\’язки, крім того, що застава звертається в дохід держави, слідчий суддя, суд вирішує питання про збільшення розміру застави або обрання іншого запобіжного заходу (частини 8, 10 ст. 182 КПК), та інші обставини.
3. У частині 3 коментованої статті законодавцем зазначається, що не пізніше як за три години до початку розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу слідчий, прокурор повинен надати підозрюваному, обвинуваченому копії матеріалів кримінального провадження, якими підтверджуються наведені вище обставини чи обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу, а також копія самого клопотання. Порядок надсилання та вручення ідентичний порядку здійснення виклику чи направлення повідомлень і регламентується ст. 135 КПК. Факт одержання зазначених копій повинен бути належним чином підтверджений – розписом особи у клопотанні, відеозаписом їх вручення та будь-якими іншими даними, які це підтверджують (ч. 2 ст. 136 КПК).
4. Крім клопотання про застосування запобіжного заходу, сторона обвинувачення зобов\’язана відповідно до ч. 4 коментованої статті надати підозрюваному, обвинуваченому також: копії матеріалів, що підтверджують необхідність зміни запобіжного заходу (такі самі копії надаються і підозрюваному, обвинуваченому); перелік свідків, які підтверджують або можуть обґрунтувати доводи слідчого, прокурора, закріплені у матеріалах кримінального провадження. Це можуть бути той самий поручитель, заставодавець та інші особи; підтвердження одержаних підозрюваним, обвинуваченим відповідних копій документів, про які зазначено за текстом.
5. У разі неможливості добровільного забезпечення явки до суду підозрюваного, обвинуваченого, а також якщо попередньо вже траплялись випадки його неявки до слідчого, прокурора, останні мають право подати клопотання про дозвіл на затримання особи. У такому випадку прокурор повинен указати достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 КПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code