Науково-практичний коментар до ст. 201 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 201 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 201. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу
 
1. Підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, мас право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов\’язків, передбачених частиною п\’ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
2. Копія клопотання та матеріалів, якими воно обґрунтовується, надається прокурору не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.
3. До клопотання мають бути додані:
1) копії матеріалів, якими підозрюваний, обвинувачений обґрунтовує доводи клопотання;
2) перелік свідків, яких підозрюваний, обвинувачений вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення питання;
3) підтвердження того, що прокурору надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання.
4. Слідчий суддя, суд зобов\’язаний розглянути клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів з дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
5. Слідчий суддя, суд мас право залишити без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, подане раніше тридцяти днів з дня постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею, судом.
 
Коментар:
1. Положення коментованої статті є підтвердженням реалізації засади змагальності сторін та свободи у наданні доказів до суду (ст. 22 КПК). По-новому закріплюється право участі сторони захисту у вирішенні питання про зміну запобіжного заходу. Якщо раніше це можливо було здійснити шляхом оскарження судового рішення, то зараз, окрім оскарження, ще й шляхом внесення відповідного клопотання на рівних правах зі стороною обвинувачення.
Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу повинно містити пропозиції стосовно скасування чи зміни додаткових процесуальних обов\’язків, які покладаються у зв\’язку із застосування певного запобіжного заходу і передбачені ч. 5 ст. 194 КПК.
2. У частині 2 цієї статті законодавцем зазначається, що не пізніше як за три години до початку розгляду клопотання сторона захисту повинна надати прокурору копії матеріалів, якими підтверджуються обставини щодо необхідності зміни запобіжного заходу, а також копію самого клопотання. Порядок надсилання та вручення ідентичний порядку здійснення виклику чи направлення повідомлень і регламентується ст. 135 КПК (тобто шляхом надіслання поштою, електронною поштою чи факсимільним зв\’язком, телеграмою). Факт одержання зазначених копій повинен бути належним чином підтверджений – розписом особи, відеозаписом їх вручення та будь-якими іншими даними, які це підтверджують (ч. 2 ст. 136 КПК).
3. Крім клопотання про застосування запобіжного заходу, сторона захисту зобов\’язана відповідно до ч. 3 коментованої статті надати слідчому судді, суду також: копії матеріалів, що підтверджують необхідність зміни запобіжного заходу; перелік свідків, які підтверджують або можуть обґрунтувати доводи сторони захисту, закріплені у клопотанні; підтвердження одержаних прокурором відповідних копій зазначених документів.
4. Як і під час внесення клопотання стороною обвинувачення, клопотання, внесене стороною захисту, розглядається не пізніше трьох днів з дня його одержання слідчим суддею чи надходження до суду. При обчисленні цього строку не береться до уваги той день, від якого починається строк. При цьому триденний строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в суді.
5. У частині 5 коментованої статті визначені випадки, коли підозрюваний, обвинувачений може заявляти та розраховувати на розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу: після 30 днів з моменту постановлення ухвали про застосування або попередньої ухвали про зміну запобіжного заходу; у будь-який момент може звернутись із клопотанням про зміну запобіжного заходу за наявності відображення нових обставин у тексті клопотання, які раніше слідчим суддею, судом не досліджувались та не оцінювались (наприклад, встановлення свідків, надходження висновків експертиз тощо, які спростовують підозру чи обвинувачення).
У разі недотримання цих двох умов слідчий суддя, суд вправі залишити клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу без розгляду.
Рішення слідчого судді, суду, прийняте за результатами розгляду клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу, оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code