Науково-практичний коментар до ст. 206 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 206 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 206. Загальні обов\’язки судді щодо захисту прав людини
 
1. Кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, мас право постановити ухвалу, якою зобов\’язати будь-який орган державно! влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи.
2. Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення застави в установленому цим Кодексом порядку, він зобов\’язаний постановити ухвалу, якою мас зобов\’язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з\’ясування підстав позбавлення свободи.
3. Слідчий суддя зобов\’язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи.
4. Якщо до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор, слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зобов\’язаний забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду цього клопотання.
5. Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий суддя зобов\’язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких трималася ця особа, не доведе:
1) існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду;
2) не перевищення граничного строку тримання під вартою;
3) відсутність зволікання у доставленні особи до суду.
6. Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі (орган державної влади, державна установа, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов\’язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та:
 
1) забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи;
2) доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи;
3) вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.
7. Слідчий суддя зобов\’язаний діяти в порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі.
8. Слідчий суддя має право не вживати дій, зазначених у частині шостій цієї статті, якщо прокурор доведе, що ці дії вже здійснені або здійснюються.
9. Слідчий суддя зобов\’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який розгляд, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час, якщо вона бажає залучити захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що обставини, встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі захисника.
 
Коментар:
1. Установивши, що з якихось причин особа тримається під вартою в будь-якому органі державної влади в межах територіальної юрисдикції суду, слідчий суддя з метою забезпечення прав та законних інтересів затриманої особи, яка звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, вправі постановити ухвалу, зобов\’язавши таким чином будь-який орган державної влади, службову особу чи державну установу, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб, забезпечити додержання прав такої особи.
2. У разі отримання слідчим суддею будь-якої інформації, яка викликає підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, яка тримається під вартою і відносно якої відсутнє судове рішення, яке набрало законної сили, або така особа не звільнена з-під варти після внесення застави, він зобов\’язаний постановити ухвалу, зобов\’язавши таким чином уповноважену службову особу місця ув\’язнення терміново доставити до суду таку особу з метою з\’ясування всіх обставин та підстав, що стали причиною позбавлення її свободи.
У такому випадку службова особа чи орган державної влади, під вартою яких перебуває особа, зобов\’язані негайно надати слідчому судді судове рішення, яке набрало законної сили, а також обґрунтувати законність застосування таких заходів.
3. Якщо ж слідчий суддя вважатиме недостатніми підстави для позбавлення свободи особи і відповідні органи державної влади та інші службові особи не нададуть йому судове рішення, яке набрало законної сили, то слідчий суддя шляхом постановлення ухвали зобов\’язаний звільнити позбавлену свободи особу.
4. Якщо слідчий, прокурор звернеться до слідчого судді з клопотанням про застосування до особи, яка знаходиться в місці ув\’язнення, запобіжного заходу до того часу, як її буде доставлено до слідчого судді, то слідчий суддя зобов\’язаний у найкоротший строк розглянути таке клопотання і прийняти по ньому відповідне законне рішення.
5. Однак навіть за наявності клопотання слідчого, прокурора про застосування до особи, яка перебуває в місці ув\’язнення, запобіжного заходу слідчий суддя зобов\’язаний звільнити таку особу, якщо відповідними органами державної влади чи службовою особою, під вартою яких трималася ця особа, не буде доведено законних підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, у випадку якщо під час тримання особи під вартою не порушено встановлених законом строків та якщо затримана особа буде доставлена до суду вчасно без зволікання.
6. У випадку якщо під час судового засідання затриманий повідомить слідчому судді про те, що під час його безпосереднього затримання або тримання у відповідній державній установі, яка здійснює тримання під вартою, до нього були застосовані будь-які заходи фізичного впливу, у тому числі насильство чи інше поводження, що принижувало честь і гідність особи, слідчий суддя зобов\’язаний прийняти від цієї особи письмову заяву із ґрунтовним поясненням та описом дій, вчинених відносно неї, а також може самостійно зафіксувати таку заяву. Крім того, слідчий суддя повинен терміново призначити проведення судово-медичного обстеження затриманого з метою фіксації наявних тілесних ушкоджень на його тілі, надати доручення відповідному органу досудового розслідування перевірити інформацію, надану затриманим, та дослідити обставини, викладені в заяві вказаної особи. Якщо слідчий суддя вважатиме, що затриманому загрожує небезпека, він уповноважений застосувати до такої особи заходи забезпечення безпеки шляхом постановлення вмотивованої ухвали, яка підлягає обов\’язковому виконанню органами державної влади, державними установами, які здійснюють тримання під вартою.
7. Незалежно від наявності заяви особи про застосування до неї насильства чи будь-яких інших заходів фізичного впливу, якщо її фізичний стан, зовнішній вигляд або інші обставини дають підстави слідчому судді вважати, що під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі було порушено вимоги законодавства по дотриманню прав людини і громадянина, він уповноважений діяти в такому ж порядку, про який вже наголошувалось у коментарі до ч. 6 даної статті.
8. Якщо прокурором буде надано слідчому судді відповідні документи та доведено, що перераховані дії стосовно перевірки дотримання законності під час затримання особи або тримання її під вартою в органах державної влади чи державних установах вже здійснені або ще тривають, то слідчий суддя має право не вживати таких дій.
9. Якщо затримана особа потребує допомоги захисника або якщо слідчим суддею під час кримінального провадження встановлені обставини, які вимагають участі захисника, то слідчий суддя зобов\’язаний забезпечити участь адвоката шляхом постановлення ухвали, якою доручає відповідному органу або установі, уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту затриманого та забезпечити його прибуття у зазначені в ухвалі час і місце, а також відкласти будь-яке судове засідання, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code