Науково-практичний коментар до ст. 231 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 231 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 231. Протокол пред\’явлення для впізнання
1. Про проведення пред\’явлення для впізнання складається протокол згідно з вимогами цього Кодексу, у якому докладно зазначаються ознаки, за якими особа впізнала особу, річ чи труп, або зазначається, за сукупністю яких саме ознак особа впізнала особу, річ чи труп.
 
2. У разі проведення пред\’явлення для впізнання згідно з правилами, передбаченими частинами п\’ятою і шостою статті 228 цього Кодексу, у протоколі, крім відомостей, передбачених цією статтею, обов\’язково зазначається, що пред\’явлення для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яка пред\’явлена для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає, а також вказуються всі обставини і умови проведення такого пред\’явлення для впізнання. У такому разі анкетні дані особи, яка впізнає, до протоколу не вносяться і не долучаються до матеріалів досудового розслідування.
3. Якщо проводилося фіксування ходу слідчої (роздрукової) дії технічними засобами, до протоколу додаються фотографії осіб, речей чи трупа, що пред\’являлися для впізнання, матеріали відеозапису. У разі якщо пред\’явлення для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яку пред\’явили для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає, всі фотографії, матеріали відеозаписів, за якими може бути встановлена особа, яка впізнавала, зберігаються окремо від матеріалів досудового розслідування.
 
Коментар:
1. Хід і результати пред\’явлення для впізнання фіксуються в протоколі, який складається відповідно до вимог, передбачених статтями 104-106 КПК, під час проведення слідчої дії чи, що буває найчастіше, після її завершення.
Протокол складається зі вступної, описової та заключної частин. У вступній частині повинні міститися відомості про місце, час проведення (час початку і закінчення) та назву слідчої дії; особу, яка проводить пред\’явлення для впізнання (посада, звання, прізвище, ім\’я, по батькові); прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання всіх осіб, які були присутні під час проведення дії (захисник, перекладач, спеціаліст, поняті).
Якщо в ході пред\’явлення для впізнання застосовувалися технічні засоби фіксації, до протоколу заноситься інформація про те, що особи, які беруть участь у слідчій дії, заздалегідь повідомлені про їх застосування, зазначаються характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються, умови та порядок їх використання.
В описовій частині протоколу пред\’явлення для впізнання мають бути вказані анкетні дані особи, що впізнається, її зріст, риси обличчя, колір волосся, одяг, процесуальне становище, а також прізвища, імена, по батькові, основні ознаки, вік, зріст, колір волосся, одяг і адреси тих осіб, серед яких вона пред\’являється для впізнання.
Якщо для впізнання пред\’являлася річ, у протоколі описується як вона, так й інші речі, які пред\’являються разом із нею. Обов\’язково має бути наголошено на тому, що речі однорідні, не мають різких відмінностей у зовнішньому вигляді. Указується, як розміщені речі, зазначаються їх порядкові номери.
Процес пред\’явлення для впізнання відбивається у протоколі в тій послідовності, у якій проводилася ця слідча дія. Указується факт роз\’яснення особам, що беруть участь упровадженні слідчої дії, їхніх прав та обов\’язків; факт роз\’яснення особі, що підлягає впізнанню, її права зайняти будь-яке місце серед осіб, що пред\’являються для впізнання, і указується конкретне місце, яке вона зайняла. Має бути зазначений факт попередження відповідних осіб про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК), також за відмову від давання показань (ст. 385 КК).
У протоколі фіксується пропозиція впізнаючому уважно подивитися на осіб, які пред\’являються для впізнання, оглянути речі чи труп і відповісти на запитання, чи бачив він цю особу або річ раніше, за якими ознаками він впізнав особу, річ чи труп. Показання впізнаючого заносяться до протоколу по можливості дослівно. При цьому особливо точно мають бути вказані ті ознаки і прикмети, за якими впізнаючий впізнав об\’єкт.
2. Якщо впізнання проводилося поза візуальним спостереженням, у протоколі вказуються всі обставини й умови проведення такого пред\’явлення для впізнання.
При пред\’явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з КПК вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу не вносяться^ не долучаються до матеріалів досудового розслідування і зберігаються окремо.
Якщо впізнання провадилося за фотознімками або матеріалами відеозапису, це також зазначається у протоколі. Фотографії кількістю не менше чотирьох (фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, та інші фотознімки, яких має бути не менше трьох), однакові за форматом, наклеюються на бланк протоколу пред\’явлення для впізнання або на чистий аркуш паперу, нумеруються, скріпляються печаткою. У протоколі указуються прізвища, імена, по батькові осіб, чиї фотографії представлені для впізнання.
3. Якщо в процесі слідчої дії проводилася фіксація її ходу і результатів технічними засобами (фотографування, відеозапис), то цей факт також зазначається в протоколі, а до протоколу долучаються додатки (ст. 105 КПК) – фотографії осіб, речей чи трупа, що пред\’являлися для впізнання, матеріали відеозапису. Винятком є ситуації, якщо пред\’явлення для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яку пред\’явили для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає. У цих випадках усі фотографії, матеріали відеозаписів, за якими може бути встановлена особа, яка впізнавала, зберігаються окремо від матеріалів досудового розслідування.
У заключній частині протоколу повинні міститися відомості про спосіб ознайомлення учасників слідчої дії зі змістом протоколу, зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії.
Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу. Якщо надходять зауваження з приводу порядку проведення впізнання, вони повинні бути занесені до протоколу. Якщо зауважень і заяв не надійшло, про це також мас бути вказано у протоколі.
Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у пред\’явленні для впізнання, поняті і слідчий чи прокурор. Додатки до протоколу також повинні бути посвідчені його учасниками. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою (ч. 5 ст. 104 КПК).
У разі відмови особи, яка брала участь у пред\’явленні для впізнання, підписати протокол, про це зазначається у протоколі. Такій особі надасться право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчуються підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності – понятих.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code