Науково-практичний коментар до ст. 235 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 235 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
 
1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам досудових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
 
Коментар:
1. З метою усунення можливих порушень прав та законних інтересів осіб, у яких проводиться обшук, закон особливо підкреслює, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Неприпустимим є проведення на підставі однієї ухвали слідчого судді декількох обшуків, у тому числі й повторного обшуку одного і того самого об\’єкта.
2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК (статті 370, 372). Вона має бути законною, обґрунтованою та вмотивованою. Під обґрунтованістю ухвали розуміється її постановлення на підставі об\’єктивно з\’ясованих обставин, що підтверджені доказами та іншими матеріалами, якими слідчий чи прокурор обґрунтовують доводи клопотання, та які досліджені під час судового розгляду та оцінені слідчим суддею відповідно до вимог ст. 94 КПК. Умотивованою є ухвала слідчого судді, у якій наведені належні й достатні мотиви та підстави її ухвалення.
Ухвала слідчого судці складається з трьох частин: вступної, мотивувальної та резолютивної. У вступній частині зазначаються: дата і місце її постановлення; прізвище, ім\’я, по батькові слідчого судді та назва суду; прізвище, ім\’я, по батькові секретаря судового засідання; класний чин, звання, посада, прізвище, ім\’я, по батькові прокурора або слідчого, які беруть участь у розгляді клопотання та які подали клопотання про обшук; дані про клопотання, що розглядається, найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.
У мотивувальній частині зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв\’язку з розслідуванням якого подається клопотання; установлені суддею обставини з посиланням на докази, інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовували клопотання про обшук, та їх оцінка; мотиви неврахування окремих доказів чи матеріалів; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала.
У резолютивній частині зазначаються: висновок слідчого судді за результатами розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння; точна адреса житла чи іншого володіння особи або частини житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особа, якій належить житло чи інше володіння. та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться; дані про найменування підприємства, його юридична адреса, якщо обшук проводиться у службовому приміщенні; об\’єкти, які підлягають відшуканню (знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті його вчинення, документи тощо); особи, для місцезнаходження яких проводиться обшук; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення; строк і порядок набрання ухвалою законної сили та вказівка на те, що вона не підлягає оскарженню.
Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним. Зокрема, ЄСПЛ, визнаючи порушення ст. 8 КЗПЛ та констатуючи незаконність обшуку у справі \”Ернст та інші проти Бельгії\”, зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.
3. За результатами розгляду клопотання слідчого чи прокурора постановляється ухвала слідчого судді та виготовляються дві її копії, які чітко позначаються як копії. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі має бути пред\’явлена ухвала і надана її копія.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code