Науково-практичний коментар до ст. 265 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 265 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 265. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем
 
1. Зміст інформації, що передається особами через транспортні телекомунікаційні мережі, з яких здійснюється зняття інформації, зазначається у протоколі про проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій. При виявленні в інформації відомостей, що мають значення для конкретного досудового розслідування, в протоколі відтворюється відповідна частина такої інформації, після чого прокурор вживає заходів для збереження знятої інформації.
2. Зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з електронних інформаційних систем або їх частин, фіксується на відповідному носієві особою, яка здійснювала зняття та зобов\’язана забезпечити обробку, збереження або передання інформації.
 
Коментар:
1. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та з електронних інформаційних систем та (або) їх частин мас на меті пошук та фіксацію інформації, що може бути використана у кримінальному провадженні з метою розкриття та розслідування злочинів. За результатами проведення наведених негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути також отримані відомості, які безпосередньо не стосуються мсти досудового розслідування, тому їх зміст зазначається у протоколі негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді короткої анотації. Разом з тим у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та з електронних інформаційних систем та (або) їх частин може бути отримана інформація орієнтуючого характеру, яка може бути використана для проведення профілактичних заходів, планування та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні. За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних систем та (або) їх частин може бути отримано інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні та може вказувати на ознаки вчинення злочину окремими особами, їх спільниками, місця зберігання документів і предметів, що мають доказове значення, тощо. Інформація, яка відображає події та факти, а також може мати значення для вирішення завдань кримінального провадження, відповідно до ч. 1 коментованої статті КПК, повинна бути зафіксована на матеріальних носіях, які надалі будуть використовуватись у доказуванні. Фіксація інформації за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відповідно до вимог ч. 4 ст. 263 КПК забезпечується спеціально уповноваженими підрозділами органів безпеки та органів внутрішніх справ. Безпосереднє виконання негласно? слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних інформаційних систем та (або) їх частин, що пов\’язане із фізичним чи програмним проникненням до цієї системи, на відмиту від зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем, може забезпечуватися фахівцями спеціальних підрозділів державних органів, що мають право здійснення оперативно-розшукової діяльності.
2. Уповноважені працівники оперативних підрозділів у ході проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій відбирають ту інформацію, яка має значення у кримінальному провадженні, фіксують її на матеріальних носіях, що можуть забезпечити подальше відтворення цієї інформації. Слідчий вивчає інформацію, складає протокол, до якого приєднує носії інформації як додатки. У протоколі за результатами зняття інформації з телекомунікаційних мереж звукова інформація розшифровується уповноваженою службовою особою, у необхідних випадках за участю спеціаліста, а ті фрагменти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, вносяться до протоколу. Додатками до протоколу про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж можуть виступати носії з фонограмами запису розмов, друкованої інформації та зображень, що передавались засобами зв\’язку. Додатками до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем можуть бути флеш-карти, жорсткі та гнучкі, оптичні диски та інші носії інформації, що забезпечують фіксацію та збереження інформації у вигляді електронних файлів. У протоколі також слід вказати на технічні засоби, вид програмного забезпечення, яке використовувалось для фіксації та відтворення отриманої за результатами негласних слідчих (розшукових) дій інформації, з метою забезпечення можливості ознайомлення із цією інформацією на подальших стадіях кримінального провадження.
Протягом двадцяти чотирьох годин після припинення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж або з інформаційних систем, відповідно до ч. 3 СТ. 252 КПК, уповноважена посадова особа оперативного підрозділу передає протокол прокурору для прийняття ним рішення про використання як доказ інформації, отриманої внаслідок застосування цих форм втручання у приватне спілкування, у цілому або певного її фрагмента.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code