Науково-практичний коментар до ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру
 
1. Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
2. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.
3. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню.
4. Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 
Коментар:
1. Коментована стаття регламентує процесуальний порядок та строки вручення особі слідчим чи прокурором письмового повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення. Із змісту ч. 1 цієї статті випливає, що письмове повідомлення про підозру слідчий або прокурор повинні вручати безпосередньо тій особі, яка зазначена в повідомленні. Якщо в матеріалах кримінального провадження є дані про те, що кримінальне правопорушення вчинене декількома особами, то повідомлення про підозру має вручатися кожній із них окремо.
У нормах КПК не роз\’яснюється значення терміна \”вручення\”. У контексті статті, що коментується, це поняття охоплює низку процесуальних дій, які мають бути виконані слідчим або прокурором, а саме: 1) виклик особи відповідно до вимог статей 133,135-143 КПК (див. коментар); 2) установлення особи, якій повинно бути вручено повідомлення про підозру; 3) усне оголошення їй повідомлення про підозру у вчиненні конкретного кримінального правопорушення, роз\’яснення суті підозри, відібрання в особи розписки про виконання зазначених дій слідчим або прокурором; 4) повідомлення особі про її процесуальні права, передбачені ст. 42 КПК, роз\’яснення їх суті, відібрання в особи відповідної розписки; 5) фактична передача письмового повідомлення про підозру особі; 6) відібрання в особи розписки про те, що їй вручено письмове повідомлення про підозру, із зазначенням часу та дати виконання такої дії слідчим або прокурором.
У разі неможливості безпосереднього вручення письмового повідомлення про підозру зазначеній у ньому особі слідчий або прокурор повинні використовувати інші способи, передбачені КПК для вручення повідомлень (див. коментар до гл. б КПК, статей 135-136 КПК).
Частина 1 коментованої статті вимагає, щоб письмове повідомлення про підозру було вручене особі в день його складення слідчим або прокурором. Це означає, що в такому повідомленні обов\’язково має бути зазначена дата його складення (див. коментар до ст. 277 КПК). Оскільки вручення особі письмового повідомлення про підозру повинно здійснюватися, як правило, в органах досудового розслідування, слідчий або прокурор зобов\’язані вчинити вказану дію до закінчення робочого дня у відповідній установі (див. коментар до ст. 115 КПК).
2. При затриманні особи в порядку ст. 208 КПК письмове повідомлення про підозру маг бути вручене їй не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. Про визначення моменту затримання особи зазначено в коментарі до ст. 209 КПК При цьому слідчий або прокурор повинні дотримуватися загального правила, установленого ч. 1 ст. 278, згідно з яким письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення.
3. Якщо затриманому в порядку ст. 208 КПК по закінченні 24 годин з моменту затримання не вручено письмове повідомлення про підозру, то службова особа, відповідальна за перебування затриманих, зобов\’язана негайно звільнити таку особу (див. коментар до ст. 212 КПК). У такому випадку звільнена особа втрачає процесуальний статус підозрюваного.
4. Згідно з ч. 4 коментованої статті слідчий або прокурор повинні невідкладно внести до ЄРДР інформацію про дату та час повідомлення особи про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Термін \”невідкладно\” означає, що зазначені дії мають бути вчинені слідчим чи прокурором негайно після вручення ними особі письмового повідомлення про підозру.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code