Науково-практичний коментар до ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування
1. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:
1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;
2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме;
3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
2. До зупинення досудового розслідування слідчий зобов\’язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв\’язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті.
3. Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.
4. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді.
5. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
 
Коментар:
1. У частині 1 коментованої статті наведено вичерпний перелік обставин, які перешкоджають подальшому кримінальному провадженню та його закінченню. Вони є підставами для зупинення досудового розслідування. За наявності однієї з таких підстав слідчий за погодженням із прокурором або прокурор приймають рішення про зупинення досудового розслідування. Наслідком такого рішення є те, що в кримінальному провадженні настає перерва, під час якої не допускається проведення слідчих (розшукових) дій, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного, та прийняття процесуальних рішень. Ця перерва триває доти, доки обставини, котрі перешкоджають закінченню досудового розслідування, не буде усунуто. Тривалість такої перерви не включається в строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК (див. коментар).
Перед зупиненням досудового розслідування необхідно вжити заходів щодо збереження документів та інших можливих доказів у кримінальному провадженні.
3. За наявності в кримінальному провадженні двох і більше підозрюваних, якщо підстави для зупинення стосуються не всіх із них, прокурор уповноважений виділити досудове розслідування в окреме провадження (див. коментар до ст. 217 КПК) і зупинити його стосовно певних підозрюваних.
4. Про зупинення досудового розслідування слідчий за погодженням із прокурором або прокурор складають умотивовану постанову, яка складається з трьох частин – вступної, описової та резолютивної. У вступній частиш зазначаються: назва постанови, дата і місце її складення, посада, спеціальне звання (класний чин), прізвище та ініціали службової особи, яка прийняла відповідне процесуальне рішення, найменування кримінального провадження; в описовій – викладаються всі обставини кримінального правопорушення, указуються підстава та умови для зупинення досудового розслідування; у резолютивній – констатуються прийняті рішення. Відомості про зупинення досудового розслідування вносяться до ЄРДР. Копія постанови про зупинення досудового розслідування надсилається стороні захисту (див. § 3 гл. З КПК), потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді. Про оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування див. § 1 гл. 26 КПК.
5. Не допускається проведення слідчих (розшукових) дій після зупинення досудового розслідування (виняток становлять слідчі дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code