Науково-практичний коментар до ст. 293 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 293 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування
1. Одночасно з переданням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до суду прокурор зобов\’язаний під розписку надати їх копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
 
Коментар:
1. Вимоги ст. 293 КПК про надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування є гарантією права на захист своїх законних інтересів під час судового розгляду справи підозрюваним та особою, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Передаючи обвинувальний акт до суду, прокурор зобов\’язаний під розписку надати його копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування окремо підозрюваному, а також його захиснику та законному представнику.
Якщо до суду передається клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, то прокурор під розписку надає його копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру.
Копію клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру та копію реєстру матеріалів досудового розслідування прокурор під розписку одночасно з направленням самого клопотання до суду вручає захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів виховного характеру.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code