Науково-практичний коментар до ст. 295 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 295 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування
1. Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
2. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються:
1) прізвище, ім\’я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ЦІ процесуальні дії раніше.
3. Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за п\’ять днів до дня подання клопотання прокурору, що уповноважений па розгляд питання про продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний, його захисник мають право до подання клопотання про продовження строку досудового розслідування подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмові заперечення, які обов\’язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, уповноваженому на його розгляд.
4. Прокурор, уповноважений розглядати питання продовженім строку досудового розслідування, зобов\’язаний розглянути клопотання не пізніше трьох днів з дня Його отримання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
5. Рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування або про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови.
 
Коментар:
1. Коментована стаття регламентує порядок продовження строку досудового розслідування, а також визначає вимоги, які пред\’являються до клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Щоб продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення слідчий або прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні такого розслідування, виносять клопотання про це.
2. Частина 2 ст. 295 КПК включає вимоги, яким повинно відповідати клопотання про продовження строку досудового розслідування.
У клопотанні зазначаються: 1) прізвище, ім\’я та по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри та правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) перелік процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
3. Слідчий або прокурор вручають копію клопотання підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за п\’ять днів до дня подання клопотання прокурору, який уповноважений на його розгляд відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК.
Підозрюваний, його захисник мають право подати свої письмові заперечення слідчому або прокурору, який ініціює це питання, до клопотання про продовження строку досудового розслідування. Такі письмові заперечення обов\’язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, уповноваженому на його розгляд.
4. Частина 4 ст. 295 КПК вимагає, щоб прокурор, який уповноважений розглядати питання продовження строку досудового розслідування, розглянув його протягом трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому разі до спливу цього строку.
5. Своє рішення про продовження строку досудового розслідування або про відмову в продовженні прокурор приймає у формі постанови (ч. 5 ст. 295 КПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code