Науково-практичний коментар до ст. 310 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 310 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 310. Порядок оскарження ухвал слідчого судді
 
1. Оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку.
 
Коментар: 
1. Коментована стаття передбачає оскарження ухвал слідчого судді, визначених у ст. 309 КПК. До зазначених ухвал слідчого судді законодавцем віднесені лише ті, що постановлені під час досудового провадження. Стаття 422 КПК встановлює такий порядок перевірки ухвал слідчого судді, який здійснюється в апеляційному порядку.
Строки подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді визначені ч. 2 ст. 395 КПК, відповідно до якої апеляційна скарга може бути подана протягом п\’яти днів з дня її оголошення.
Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення, для особи, без виклику якої постановлено ухвалу слідчого судді і яка її оскаржує, – з дня отримання нею копії судового рішення.
Вимоги до апеляційної скарги викладені у ст. 396 КПК. Зокрема, апеляційна скарга подається у письмовій формі та повинна містити певний перелік документів. Законодавець передбачив, ЩО особа може відмовитись від участі в розгляді апеляційної скарги, про що вона в ній зазначає.
Відповідно до ч. 2 ст. 400 КПК подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, установлених КПК. Зокрема, ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню і подання апеляційної скарги зупиняє набрання нею законної сили, проте не зупиняє її виконання.
Ухвали слідчого судді, зазначені у ст. 309 КПК, можуть оскаржити:
підозрюваний, його законний представник або захисник;
неповнолітній, його законний представник або захисник щодо оскарження ухвал слідчого судді, передбачених пп. 6,7 ч. 1 ст. 309 КПК;
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо оскарження ухвал слідчого судді, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК, п захисник або представник;
цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову щодо оскарження ухвал слідчого судді, передбачених п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК, його представник або законний представник цивільного позивача, який є неповнолітнім;
інші власники або володільці майна щодо оскарження ухвал слідчого судді, передбачених п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК, їх представники;
прокурор;
інші особи у випадках, передбачених КПК.
Зі змісту ч. 1 ст. 492 КПК убачається, що після отримання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді у справі призначається суддя-доповідач. Він невідкладно витребовує із суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніш як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду. Крім того, суддя здійснює необхідні підготовчі дії відповідно до вимог ст. 401 КПК.
Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду (див. ч. 4 ст. 395 КПК).
Після прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції суддя-доповідач управі застосувати положення, передбачені ст. 399 КПК, про залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмову у відкритті провадження.
За правилами ч. 2 ст. 422 КПК апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.
Розгляд в апеляційній інстанції здійснюється в межах апеляційної скарги на відповідну ухвалу суду першої інстанції згідно із вимогами статей 404-405 КПК. Крім того, ст. 406 КПК передбачено проведення письмового апеляційного провадження, якщо учасники апеляційного провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності.
У відповідності до ч. 1 ст. 423 КПК повернення до суду першої інстанції матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді здійснюється не пізніш як у триденний строк.
Згідно із ч. 4 ст. 424 КПК ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code