Науково-практичний коментар до ст. 312 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 312 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 312. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора
1. Скарга слідчого на рішення, дію чи бездіяльність прокурора повинна подаватися в письмовій формі не пізніше трьох днів з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних рішення, дії чи бездіяльності.
2. Скарга слідчого подасться до прокуратури вищого рівня щодо прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржується.
3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора не зупиняє їх виконання.
 
Коментар:
1. Частина 1 коментованої статті встановлює вимоги щодо оформлення скарги слідчим та строки її подання.
Скарга повинна подаватися в письмовій формі не пізніше трьох днів з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних рішення, дії чи бездіяльності.
У скарзі необхідно вказувати: назву прокуратури, до якої вона подається; прізвище, ім\’я, по батькові та займану посаду автора скарги і прокурора, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржується; найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; назву та зміст оскаржуваних рішення, дії чи бездіяльності прокурора; дату їх прийняття або вчинення; доводи щодо незгоди з ними; дату складення скарги.
При вирішенні питань стосовно дотримання встановленого у цій статті строку подачі скарги слід керуватися загальними положеннями гл. 7 щодо процесуальних строків.
2. Скарга слідчого подається до прокуратури вищого рівня щодо прокуратури, у якій обіймає посаду прокурор, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржується.
Відповідно до ст. 13 ЗУ \”Про прокуратуру\” систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, районні в містах. У разі необхідності Генеральний прокурор може створювати спеціалізовані прокуратури на правах обласних, міських, районних та міжрайонних прокуратур.
Прокуратурою вищого рівня щодо прокуратури району в місті є міська прокуратура, щодо міських (крім міст Києва і Севастополя), районних, міжрайонних – прокуратура області, щодо обласних – Генеральна прокуратура України.
3. За правилом ч. 3 коментованої статті оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора не зупиняє їх виконання. Жодних винятків із цього правила новий КПК не встановлює.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code