Науково-практичний коментар до ст. 319 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 319 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 319. Незмінність складу суду
 
1. Суповий розгляд у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі суддів. У разі якщо суддя позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні, він мас бути замінений іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті та статтею 320 цього Кодексу.
2. Суд вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, якщо такс рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд та за умови дотримання таких вимог:
1) сторони кримінального провадження, потерпілий не наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді;
2) суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився з ходом супового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді.
У випадку, передбаченому цією частиною, докази, що були дослідженні під час судового розгляду до заміни судді, зберігають доказове значення та можуть бути використані для обгрунтування судових рішень.
 
Коментар:
1. У коментованій статті приділяється увага питанням незмінності складу суду під час супового розгляду справи. Це означає, що в кожному кримінальному провадженні судовий розгляд повинен бути проведений у тому самому складі суддів. У разі якщо суддя захворів або з якихось інших поважних причин позбавлений можливості брати участь у судовому розгляді справи, його заміна іншим суддею здійснюється у тому ж порядку, що і розподіл інших матеріалів, які надходять до суду – автоматизованою системою документообігу суду за принципом імовірності, що враховує кількість проваджень, що знаходяться на розгляді у сушив, заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну їх повноважень (ч. З ст. 35 КПК).
2. Частиною 2 коментованої статті суду надано право прийняти рішення не розпочинати судовий розгляд спочатку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді. Основне правило, яке слід враховувати при прийнятті такого рішення, – що продовження судового розгляду у кримінальному провадженні після заміни судді не може негативно вплинути на судовий розгляд. Таке рішення має бути належно вмотивовано ухвалою суду. При цьому обов\’язковими умовами, які повинен враховувати суд, є такі: якщо сторони кримінального провадження та потерпілий не наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді; якщо суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився із ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, згоден із прийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді.
Дуже важливим положенням для оцінки зібраних у провадженні доказів у такому випадку є правило, згідно з яким докази, що були досліджені під час судового розгляду до заміни судді, зберігають доказове значення та можуть бути використані для обґрунтування судових рішень. Ця законодавча норма спрямована на те, щоб з боку суду зробити все необхідне для розгляду кримінального провадження із дотриманням розумних строків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code