Науково-практичний коментар до ст. 343 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 343 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами
 
1. Секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду, а також про умови фіксування судового засідання.
 
Коментар:
1. Секретар судового засідання, після відкриття головуючим судового засідання, повідомляє присутніх про здійснення повного фіксування судового провадження, а також про умови його фіксування. Згідно з ч. 1 ст. 103 КПК формами фіксування кримінального провадження є: а) протокол; б) носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії, та в) журнал судового засідання. При цьому під час судового провадження відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу (у випадку неприбуття учасників судового провадження або якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК таке фіксування не здійснюється) та відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК ведеться журнал судового засідання.
Порядок фіксування судового провадження визначений КПК та іншими нормативно-правовими актами, зокрема наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 р. \”Про затвердження інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами\”. Фіксуванням судового провадження технічними засобами згідно з п. 2.2.1 зазначеного наказу є ведення технічного запису судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає в себе створення аудіофонограми судового засідання. Носієм, на якому фіксується технічний запис, може бути магнітний диск, диск для лазерних систем зчитування тощо.
Контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами відповідно до п. З ч. 1 ст. 73 КПК здійснює секретар судового засідання, який, крім іншого, веде журнал судового засідання. Повне фіксування технічними засобами судового розгляду здійснюється секретарем судового засідання з моменту відкриття судового засідання. У окремих випадках, на розсуд головуючого, повне фіксування технічними засобами судового розгляду може проводитись судовим розпорядником або іншим працівником апарату Суду.
Зазначимо, що незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, коли воно є обов\’язковим (тобто у всіх випадках, якщо присутні учасники судового провадження), тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними (ч. 6 ст. 107 КПК). Відсутність у матеріалах провадження журналу судового засідання або технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суці першої чи апеляційної інстанції, визнається згідно з п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та є підставою для безумовного скасування оскаржуваного судового рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code