Науково-практичний коментар до ст. 360 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 360 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 360. Консультації та роз\’яснення спеціаліста
 
1. Під час дослідження доказів суд мас право скористатися усними консультаціями або письмовими роз\’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його спеціальних знань.
2. Спеціалісту можуть бути поставлені питання щодо суті наданих усних консультацій чн письмових роз\’яснень. Першою ставить запитання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші особи, які беруть участь у кримінальному провадженні. Головуючий у судовому засіданні мас право ставити спеціалістові запитання в будь-який час дослідження доказів.
 
Коментар:
1. Спеціалістом відповідно до ч. 1 ст. 71 КПК є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних знань і навичок.
Спеціаліст може бути залучений судом з власної ініціативи чи за клопотанням сторони судового провадження для надання:
– безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду;
– усних консультацій або письмових роз\’яснень щодо питань, які потребують спеціальних знань, наприклад щодо проведення фіксування технічними засобами.
Перед проведенням необхідних дій, для яких залучався спеціаліст, головуючий має встановити його особу, перевірити документи, що підтверджують його повноваження, роз\’яснити спеціалісту його права та обов\’язки, визначені у частинах 4, 5 ст. 71 КПК, а також повідомити, в якому провадженні він бере участь та у зв\’язку з чим його було залучено до кримінального провадження. Якщо ж з\’ясується, що особа не володіє знаннями про обставини, які цікавлять суд, чи поставлені питання виходять за межі спеціальних знань, якими володіє спеціаліст, він має право відмовитися від надання консультації чи роз\’яснення. У такому випадку суд запрошує іншого спеціаліста. Слід зазначити, що учасники судового провадження спеціалісту можуть заявити відвід з підстав, передбачених ст. 79 КПК, унаслідок задоволення якого у визначений ухвалою суду строк має бути залучений інший спеціаліст.
Слід зазначити, що консультації та роз\’яснення спеціаліста з огляду на ч. 2 ст. 84 КПК не є процесуальними джерелами доказів, а тому вони не беруться до уваги при з\’ясуванні обставин, установлених під час кримінального провадження, та ухваленні судового рішення, а є важливими лише при дослідженні інших доказів. При цьому плани, схеми, фотографії, звукозапис, відеозапис, зроблені спеціалістом у судовому засіданні під час огляду чи дослідження доказів, проведення інших процесуальних дій, можуть використовуватися судом як докази за умови, що вони фіксують інші докази.
 
2. Спеціалісту можуть бути поставлені запитання по суті наданих ним усних консультацій чи письмових роз\’яснень як для їх уточнення, так і доповнення. Першою ставить запитання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші особи, які беруть участь у кримінальному провадженні, судді, а за дозволом головуючого – присяжні. Якщо спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін або за ініціативою суду, першим ставить запитання спеціалістові сторона обвинувачення. Головуючий має контролювати хід опитування спеціаліста, ставити запитання в будь-який час дослідження доказів для уточнення чи доповнення його відповідей.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code