Науково-практичний коментар до ст. 363 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 363 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 363. Закінчення з\’ясування обставин та перевірки їх доказами
 
1. Після з\’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні з\’ясовує в учасників судового провадження, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме.
2. У разі заявлений клопотань про доповнення судового розгляду суд розглядає їх, у зв\’язку з чим мас право ставити запитання сторонам чи іншим учасникам кримінального провадження.
3. За відсутності клопотань або після вирішення клопотань, якщо вони були подані, суд постановляє ухвалу про закінчення з\’ясування обставин та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.
 
Коментар:
1. Після з\’ясування обставин, установлених під час кримінального провадження та здійснення перевірки їх доказами, головуючий у судовому засіданні опитує учасників судового провадження на предмет, чи бажають вони доповнити судовий розгляд, якщо так, то чим саме.
2. Учасники судового провадження вправі заявити як усно, так і письмово клопотання про доповнення судового розгляду, зокрема клопотати перед судом щодо: проведення повторного допиту осіб для уточнення чи доповнення наданих ними відомостей; дослідження документів, які не були оголошені та пред\’явлені учасникам кримінального провадження; проведення огляду не оглянутих під час судового розгляду речових доказів або їх повторного огляду; надання додаткових пояснень про обставини кримінального провадження і досліджені докази; долучення до матеріалів кримінального провадження додаткових доказів та їх дослідження тощо.
Суд розглядає кожне клопотання окремо, почергово, у порядку їх заявлення, надаючи за необхідності особі, яка його заявила, можливість додатково пояснити зміст клопотання та з\’ясувавши думку інших учасників (сторони кримінального провадження) щодо цих клопотань. У зв\’язку із заявленням клопотання суд управі ставити запитання будь-кому з учасників судового провадження, а також іншим учасникам кримінального провадження (свідку, спеціалісту, експерту тощо). У разі задоволення заявлених клопотань суд вживає заходів щодо їх виконання, у тому числі продовжує з\’ясовувати обставини, установлені під час кримінального провадження, та перевірку їх доказами.
3. Суд у разі відсутності клопотань або після вирішення заявлених клопотань, з\’ясувавши думку сторін щодо можливості закінчення з\’ясування обставин та перевірки їх доказами, постановляє ухвалу про закінчення з\’ясування обставин та перевірки їх доказами з обов\’язковим зазначенням про її постановлення в журналі судового засідання. Після чого переходить до судових дебатів, про що головуючий оголошує присутнім.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code