Науково-практичний коментар до ст. 401 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 401 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду
1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції:
1) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їхні права та обов\’язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу;
2) пропонує учасникам судового провадження подати нові докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, яка подала апеляційну скаргу;
3) вирішує інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного заходу;
4) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду.
 
2. Усі судові рішення судді-доповідача під час підготовки до апеляційного розгляду викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються учасникам судового провадження.
3. Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду.
4. Обвинувачений підлягає обов\’язковому виклику в судове засідання для участі в апеляційному розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища або якщо суд визнає обов\’язковою його участь, а обвинувачений, який утримується під вартою, – також у разі, якщо про це надійшло його клопотання.
 
Коментар:
1. Протягом десяти днів з моменту відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суддя-доповідач зобов\’язаний виконати певні дії організаційно-підготовчого характеру.
Усім учасникам судового провадження має бути надісланий певний перелік документів.
У першу чергу до нього входить ухвала про відкриття апеляційного провадження. У цьому документі повинно бути вказано строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу. Такий строк встановлює суддя-доповідач на власний розсуд, враховуючи індивідуальні особливості справи (складність, обсяг, кількість та обсяг апеляційних скарг, які надійшли, тощо).
Учасникам судового провадження також надсилаються копії апеляційних скарг інших учасників та копії доданих до них письмових матеріалів. На забезпечення цієї законодавчої вимоги спрямоване положення КПК, відповідно до якого при поданні апеляційної скарги до скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга (див. ч. 6 ст. 396 КПК та коментар до неї).
Окрім указаних документів, учасникам апеляційного провадження також надсилається інформація про їх права та обов\’язки. Такою інформацією € положення статей КПК щодо загальних прав та обов\’язків відповідних учасників (див. гл. З КПК та коментар до неї), а також права та обов\’язки, що виникають у межах апеляційного провадження (право подати заперечення на апеляційну скаргу (див. ст. 402 КПК та коментар до неї), відмовитися від апеляційної скарги, змінити або доповнити її (див. ст. 403 КПК та коментар до неї) тощо).
Якщо особа, що подала апеляційну скаргу, посилається на нові докази, які не були предметом дослідження у суді першої інстанції, але такі докази не увійшли до числа матеріалів, що додаються до апеляційної скарги, суддя-доповідач пропонує учаснику судового провадження подати вказані докази. Якщо особа вказує на існування доказів, але не має до них доступу, суддя-доповідач повинен витребувати такі докази за клопотанням особи.
У випадку заявлених учасниками судового розгляду інших клопотань (у тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного заходу) суддя-доповідач також вирішує їх у межах підготовки до апеляційного розгляду.
Суддя-доповідач зобов\’язаний вирішити всі інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи:
– день, час, місце розгляду;
– проводити розгляд у закритому чи відкритому судовому засіданні;
– про запрошення та допуск захисника, якщо його участь є обов\’язковою;
– про перелік осіб, які піддягають виклику в судове засідання;
– про виклик у необхідних випадках перекладача;
– про можливість проведення письмового апеляційного провадження;
– всі інші питання, які стосуються підготовки до судового розгляду апеляційних скарг.
2. Рішення, які приймає суддя-доповідач, документально оформлюються шляхом винесення відповідної ухвали. Інформування учасників судового провадження про прийняття того чи іншого рішення відбувається шляхом надсилання їм копій таких ухвал.
3. Після вчинення всіх передбачених законом дій у межах підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду.
4. Коментована стаття встановлює перелік випадків, у яких виклик обвинуваченого у судове засідання є обов\’язковим:
– якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища (порушується питання про скасування виправдувального вироку, призначення особі більш суворого виду або розміру покарання, визнання особи винною в епізодах, за якими вона була виправдана, тощо);
– суд визнає обов\’язковою участь обвинуваченого у судовому засіданні (зокрема, якщо факти, необхідні для правильного вирішення справи, потребують допиту обвинуваченого);
– обвинувачений, який утримується під вартою, подав клопотання про участь у судовому засіданні.
Виклик здійснюється в порядку, встановленому КПК (див. гл. 11 КПК та коментар до неї).
Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибув обвинувачений, участь якого є обов\’язковою, апеляційний розгляд відкладається (див. ч. 4 ст. 405 КПК та коментар до неї).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code