Науково-практичний коментар до ст. 402 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 402 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 402. Заперечення на апеляційну скаргу
 
1. Особи, зазначені у статті 393 цього Кодексу, мають право подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку.
2. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається:
1) найменування суду апеляційної інстанції;
2) прізвище, ім\’я, по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив;
4) номер кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції;
5) обгрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;
6) у разі необхідності-клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу;
7) перелік матеріалів, які додаються.
3. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи бажає особа взяти участь в апеляційному розгляді.
4. Заперечення на апеляційну скаргу підписується особою, яка його подає.
 
Коментар:
1. Усі суб\’єкти права на апеляційне оскарження (див. ст. 393 КПК та коментар до неї) мають право подати свої заперечення на апеляційну скаргу та на вирок чи ухвалу суду першої інстанції, подані іншими учасниками судового розгляду. Подання заперечень на апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді КПК не передбачає.
Заперечення подаються виключно в письмовій формі. Особливе значення заперечення на апеляційну скаргу відіграють у випадку прийняття рішення про проведення письмового апеляційного провадження (див. ст. 406 КПК та коментар до неї), оскільки у цьому випадку в апеляційного суду с можливість з\’ясувати не лише доводи апелянта, які викладені в апеляційній скарзі, а й позицію протилежної сторони.
Строк, протягом якого особа наділена правом подати свої заперечення на апеляційні скарги інших учасників процесу, встановлюється суддею-доповідачем під час підготовки до апеляційного провадження (див. п. 1 ч. 1 ст. 401 КПК та коментар до нього).
2. Як і апеляційна скарга, заперечення на неї повинні відповідати законодавчо встановленим вимогам щодо форми і змісту. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається:
– найменування суду апеляційної інстанції (вказується повна офіційна назва апеляційного суду, до якого подаються заперечення, що передбачена Указом Президента \”Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів\” № 591/2011 від 20 травня 2011 р.);
– прізвище, ім\’я, по батькові (найменування, якщо учасником судового провадження, від імені якого подаються заперечення, є юридична особа), місце проживання (перебування) особи, яка подає заперечення (у п. 2 ч. 2 коментованої статті вказано \”особи, яка подає апеляційну скаргу\”, що, на наш погляд, є технічною помилкою, оскільки мова має йти про особу, яка подає заперечення на таку скаргу), а також номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Прокурору також необхідно вказати посаду, яку він займає;
– яке саме судове рішення оскаржується, яким судом воно ухвалене, дата його ухвалення, особа, щодо якої ухвалено рішення, сутність судового рішення (засудження, виправдання, закриття справи, стаття, за якою обвинувачувалась особа, тощо);
– номер кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції (про порядок присвоєння номерів кримінальним справам, що надійшли до судів апеляційної інстанції, див. наказ Державної судової адміністрації України \”Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді\” від 6 січня 2006 р. № 1, зареєстровано в МЮ ЗО січня 2006 р. за № 75/11949);
– вказівку на те, у чому полягає незгода з положеннями апеляційної скарги, та обгрунтування такої незгоди;
– клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу, якщо у такому клопотанні є необхідність. Клопотання може стосуватися як обставин суті справи (витребування і дослідження нових доказів, виклик нових свідків, повторне дослідження доказів тощо), так і технічно-організаційних моментів (наприклад, проведення закритого судового засідання);
– як і до апеляційної скарги, до заперечення повинні бути додані матеріали, на які посилається особа, що подає заперечення, але яких немає у матеріалах провадження. У запереченні необхідно зазначати перелік усіх доданих матеріалів.
3. Участь в апеляційному перегляді є правом особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу. Якщо особа не бажає брати участь в апеляційному розгляді, вона повідомляє про це в запереченні. Якщо інші учасники судового провадження також заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності, суд апеляційної інстанції має право здійснити розгляд апеляційних скарг у порядку письмового провадження (див. ст. 406 КПК та коментар до неї).
4. Заперечення на апеляційну скаргу повинно бути підписано особою, від імені якої воно подане.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code