Науково-практичний коментар до ст. 422 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 422 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді
 
1. Отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, суддя-доповідач невідкладно витребовує з суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніш як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду.
2. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.
 
Коментар:
1. Перелік видів ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, закріплений статтями 304,309,583,584,591 КПК (див. коментар до вказаних статей та до ст. 392 КПК).
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді повинна відповідати вимогам, встановленим ст. 396 КПК (див. коментар до неї).
Особливістю оскарження ухвал слідчого судді є те, що апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції та передбачено більш короткий, порівняно з іншими судовими рішеннями, строк на їх оскарження – протягом п\’яти днів з дня оголошення ухвали (див. ст. 395 КПК та коментар до неї).
Якщо слідчий суддя ухвалу постановив без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання такою особою копії судового рішення.
Обчислення строку подачі апеляційної скарги здійснюється за загальними правилами, передбаченими для обчислення строків (див. ст. 115 КПК та коментар до неї).
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, за деяким винятком (докладно про це див. коментар до ст. 400 КПК).
Апеляційна скарга підлягає обов\’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, яка здійснюється працівниками апарату суду апеляційної інстанції в день її надходження із дотриманням вимог Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді (затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 р. № 1, зареєстрована в МЮ 30 січня 2006 р. за № 75/11949).
Визначення колегії суддів для судового провадження за апеляційною скаргою здійснюється під час її реєстрації автоматизованою системою документообігу суду із дотриманням вимог, передбачених у ст. 35 КПК (див. коментар до неї).
Суддя, якому передано справу, стає доповідачем по ній, у зв\’язку із чим у нього виникають певні обов\’язки:
– невідкладно, тобто без затримки, одразу після отримання справи витребувати з суду першої інстанції відповідні матеріали (наприклад, клопотання прокурора чи слідчого з копіями матеріалів, якими він обґрунтовує дане клопотання, ухвалу слідчого судді та інші матеріали, що знаходяться в суді першої інстанції і стосуються матеріалів провадження), оскільки строк розгляду скарги обмежений трьома днями);
– не пізніш як за день до розгляду апеляційної скарги по суті повідомити особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду.
Повідомлення про час, дату і місце апеляційного розпилу повинно бути надане особі без зволікань способом, указаним у ч. 1 ст. 135 КПК (поштою, електронною поштою чи факсимільним зв\’язком, телефонограмою або телеграмою і т. п.). У будь-якому разі повідомлення повинно бути отримане зазначеними особами в такий строк, який надавав би їм можливість прибути за викликом та підготуватись до розгляду скарги по суті (див. коментар до ст. 135 КПК).
2. Апеляційний розгляд здійснюється не пізніш як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції за правилами судового розгляду в суді першої інстанції, з урахуванням особливостей, передбачених главою 31 КПК (див. коментар до ст. 405 КПК).
За результатом апеляційного розгляду скарг на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції може прийняти одне із таких рішень:
– залишити ухвалу без змін (відповідно апеляційну скаргу – без задоволення);
– скасувати ухвалу і в такому випадку постановити нову ухвалу по суті апеляційної скарги.
Рішення, прийняте судом апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає (див. ст. 424 КПК та коментар до неї).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code