Науково-практичний коментар до ст. 426 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 426 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 426. Порядок і строки касаційного оскарження
 
1. Касаційна скарга подасться безпосередньо до суду касаційної інстанції.
2. Касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення супом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, – в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.
3. Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який виконує судове рішення, окрім суду касаційної інстанції.
 
Коментар: 
1. Касаційна скарга разом з її копіями та додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження (вимога щодо копій касаційної скарги не поширюється на засудженого, який тримається під вартою), подається безпосередньо до суду касаційної інстанції. Якщо касаційна скарга надійшла до суду першої або апеляційної інстанції, де знаходяться матеріали кримінального провадження або перебували (у разі подання касаційної скарги до суду апеляційної інстанції після повернення останнім таких матеріалів до суду першої інстанції), то суд невідкладно (в день отримання або наступного дня) повертає її скаржникові із роз\’ясненням встановленого законом порядку звернення до суду касаційної інстанції.
2. Касаційна скарга подається протягом трьох місяців із моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, – у той самий строк із моменту вручення йому копії судового рішення. Строк на касаційне оскарження судового рішення обчислюється з урахуванням положень, передбачених у ч. 4 ст. 115 КПК. У разі складання та оголошення відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК апеляційним судом лише резолютивної частини ухвали, строк на касаційне оскарження такої ухвали починає спливати лише після проголошення в судовому засіданні її повного тексту (детальніше див. коментар до ст. 376 КПК).
Якщо ж суд апеляційної інстанції постановив судове рішення за наслідками письмового провадження, строк на касаційне оскарження починає спливати з дня отримання учасниками судового провадження копії такого рішення.
Строк не вважається пропущеним, коли скаргу до закінчення строку здано на пошту або передано особі, уповноваженій її прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, – коли скаргу подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.
У разі пропущенім строку на касаційне оскарження особа, яка має право на касаційне оскарження подає разом із касаційною скаргою клопотання про його поновлення (таке клопотання може бути вміщено у самій касаційній скарзі), зазначивши причини пропущенім такого строку. Пропущений із поважних причин строк відповідно до п. З ч. З ст. 429 КПК має бути поновлено.
Під поважними причинами пропущенім строку на касаційне оскарження слід розуміти неможливість особи подати таку скаргу у визначений законом строк у зв\’язку з триманням під вартою або відбуванням покарання; обмеженням свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставинами непереборної сили (епідемії, військової події, стихійного лиха або інших подібних обставин); відсутністю особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжкою хворобою або перебуванням в закладі охорони здоров\’я у зв\’язку з лікуванням або вагітністю (за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад); смертю близьких родичів, членів сім\’ї чи інших близьких осіб або серйозної загрози їхньому життю, а також коли особу не було належним чином повідомлено про час і місце судового засідання або такій особі вчасно не було надіслано рішення, прийняте за її апеляційною скаргою, тощо.
Якщо особа подала касаційну скаргу після закінчення строку на касаційне оскарження без клопотання про його поновлення або у поновленні строку судом касаційної інстанції відмовлено (в разі невизнання причини пропущення строку на касаційне оскарження поважними), така касаційна скарга разом із доданими до неї матеріалами відповідно до п. З ч. З ст. 429 КПК підлягає поверненню скаржникові. Колегія суддів суду касаційної інстанції про повернення касаційної скарги постановляє ухвалу.
3. Протягом установленого процесуальним законом строку на касаційне оскарження для реалізації сторонами кримінального провадження свого права на перегляд судового рішення матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який виконує судове рішення, а останній відповідно не може передавати їх, крім суду касаційної інстанції. У цей строк суд, який виконує судове рішення (суд першої інстанції), зобов\’язаний:
– надати учасникам судового провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження;
– отримавши ухвалу суду касаційної інстанції про відкриття касаційного провадження, постановлену колегіально, та ухвалу судді-доповідача про витребування матеріалів кримінального провадження, невідкладно (в день отримання або наступного дня) направити такі матеріали до суду касаційної інстанції.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code