Науково-практичний коментар до ст. 427 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 427 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 427. Вимоги до касаційної скарги
 
1. Касаційна скарга подасться в письмовій формі.
2. У касаційній скарзі зазначаються:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) прізвище, ім\’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі с;
3) судове рішення, що оскаржується;
4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;
5) вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
6) перелік матеріалів, які додаються.
3. Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі.
4. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу.
5. До касаційної скарги додаються копії судових рішень, які оскаржуються.
6. До касаційної скарги додаються її копії з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження. Ця вимога не поширюється на засудженого, який тримається під вартою.
 
Коментар:
1. Касаційна скарга подається виключно в письмовій формі із обов\’язковим зазначенням:
1) найменування суду касаційної інстанції. У правому верхньому куті скарги із дотриманням правил оформлення та розміщення відповідних реквізитів документа потрібно вказувати, що вона подається до ВССУ та зазначати його повну поштову адресу;
2) відомостей про особу, яка подає касаційну скаргу (процесуальний статус такої особи у даному кримінальному провадженні, прізвище, ім\’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є);
3) судового рішення, що оскаржується. Також зазначаються найменування (номер) кримінального провадження та правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;
5) вимог особи, яка подає касаційну скаргу до суду касаційної інстанції;
6) переліку матеріалів, які додаються (клопотання, копії судових рішень, що оскаржуються, інші документи на які посилається скаржник у касаційній скарзі).
2. Якщо особа не бажає брати участь у касаційному розгляді, вона має обов\’язково зазначити про це у касаційній скарзі. У противному разі, коли касаційна скарга не містить жодних застережень щодо її участі в касаційному розгляді, суд касаційної інстанції не може розцінювати таке \”мовчання\” скаржника як його небажання брати участь у розгляді його касаційної скарги. На таку обставину звертає увагу й ЄСПЛ, зазначаючи, що для того, аби відмова від права брати участь у судовому розгляді була дійсною для цілей Конвенції, вона мас бути встановлена у недвозначній формі і супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з її важливістю (див. рішення у справі \”Пуатрімоль проти Франції\” від 23 листопада 1993 р., п. 31, Scries А № 277-А).
3. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, із зазначенням дати подання її до ВССУ. Якщо касаційну скаргу подає захисник або представник потерпілого, то ця особа на підтвердження своїх повноважень зобов\’язана додати до скарги належним чином оформлені документи (захисник – копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні та ордер установленого зразка, доручення центру з надання безоплатної правової допомоги чи договір; близькі родичі, опікуни та піклувальники – документи, що посвідчують їхню особу та факт спорідненості із засудженим; прокурор на бланку відповідної прокуратури подає заяву встановленого зразка із зазначенням вихідного номеру та дати; потерпілий подає копію паспорта громадянина України або інший документ, який посвідчує його особу; близькі родичі в інтересах реабілітації померлого засудженого – належним чином завірені документи, які підтверджують факт смерті особи, стосовно якої подано касаційну скаргу із метою реабілітації, та документ, що підтверджує ступінь родинних зв\’язків скаржника з померлою особою).
4. На підтвердження (обґрунтування) своїх доводів щодо незаконності чи необґрунтованості судового рішення, яке оскаржується, особа, яка подала касаційну скаргу, повинна додати до неї такс судове рішення. У разі невиконання цієї вимоги закону суд касаційної інстанції відповідно до ч. 1 ст. 429 КПК вправі постановити ухвалу про залишення касаційної скарги без руху (див. коментар до ст. 429 КПК).
5. До касаційної скарги також додаються копії касаційної скарги із додатками у кількості, необхідній для надсилання сторонам і учасникам судового провадження. Цей обов\’язок не поширюється на засудженого, який тримається під вартою. У такому разі суд касаційної інстанції самостійно забезпечує інших учасників судового провадження копіями касаційної скарги та додатків до неї засудженого, який перебуває під вартою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code