Науково-практичний коментар до ст. 429 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 429 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 429. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення
 
1. Од касаційної інстанції, встановивши, що касаційну скаргу подано без додержання вимог, передбачених статтею 427 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки касаційної скарги і встановлюється строк, необхідний для їх усунення, що не може перевищувати п\’ятнадцяти днів з дня отримання ухвали особою, яка подала касаційну скаргу.
Копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу.
2. Якщо особа усунула недоліки касаційної скарги у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду касаційної інстанції. Протягом п\’яти днів після усунення недоліків касаційної скарги чи закінчення строку, встановленого для усунення недоліків касаційної скарги, суд касаційної інстанції вирішує питання про відкриття касаційного провадження.
3. Касаційна скарга повертається, якщо:
1) особа не усунула недоліки касаційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;
2) її подала особа, яка не мас права подавати касаційну скаргу;
3) вона подана після закінчення строку касаційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення.
Копія ухвали про повернення касаційної скарги невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.
4. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення не позбавляє права повторного звернення до суду касаційної інстанції в порядку, передбаченому цим Кодексом, у межах строку на касаційне оскарження.
 
Коментар:
1. Якщо суд касаційної інстанції, перевіряючи касаційну скаргу на відповідність її вимогам ст. 427 КПК, встановить, що вона подана без додержання таких вимог, він колегіально постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху, в якій чітко зазначає недоліки касаційної скарги і встановлює строк, необхідний для їх усунення. При цьому строк, протягом якого скаржник зобов\’язаний усунути недоліки касаційної скарги, має бути достатнім і в кожному конкретному випадку визначатися з урахуванням характеру недоліків, реальної можливості отримання копії ухвали, яка, у свою чергу, має бути невідкладно надіслана особі, котра подала касаційну скаргу, а також можливості виправлення таких недоліків. Такий строк не може перевищувати п\’ятнадцяти днів із дня отримання ухвали особою, яка подала касаційну скаргу, тобто без урахування часу поштового обігу. Копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху невідкладно має бути надіслана особі, яка подала касаційну скаргу.
 
2. Слід звернути увагу на те, що при усуненні особою недоліків касаційної скарги у строк, визначений судом, така скарга вважається поданою у день первинного її подання до суду касаційної інстанції. Саме із дати надходження до касаційної інстанції належним чином оформленої касаційної скарги та додатків до неї починають спливати строки, передбачені для її розгляду та вирішення питання про відкриття касаційного провадження. Протягом п\’яти днів після усунення недоліків касаційної скарги чи закінчення строку, встановленого для усунення недоліків касаційної скарги, колегія суддів, у провадженні якої знаходиться касаційна скарга, має вирішити питання про відкриття касаційного провадження.
3. Колегія суддів постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги скаржникові у разі, якщо:
– протягом установленого судом строку особа не усунула недоліки касаційної скарги, яку було залишено без руху. Така ухвала постановляється судом касаційної інстанції протягом п\’яти днів після закінчення строку, встановленого для усунення недоліків;
– касаційну скаргу подала особа, яка не мала права її подавати. Перелік осіб, які вправі подати касаційну скаргу, визначено у ст. 425 КПК. Слід звернути увагу на те, що у разі подання касаційної скарги захисником (представником) засудженого (потерпілого), який не брав участі в кримінальному провадженні, за наявності клопотання засудженого (потерпілого) про допущення цієї особи до касаційного провадження як захисника (представника), а також відповідних документів, які посвідчують його особу та надають йому право здійснювати захист (представництво), суд не вправі повернути касаційну скаргу з підстави подання касаційної скарги особою, яка не мала права її подавати, а має постановити ухвалу про допуск такої особи як захисника засудженого чи представника потерпілого та про відкриття касаційного провадження;
– касаційну скаргу подано після закінчення строку на касаційне оскарження, а особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за клопотанням особи не знайшов підстав для поновлення такого строку. В цих випадках касаційний суд має вмотивувати своє рішення, зазначивши про сплив строку на касаційне оскарження чи відсутність обгрунтованих підстав для поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень.
Суд касаційної інстанції зобов\’язаний невідкладно надіслати особі, яка подала касаційну скаргу, копію ухвали про її повернення разом із касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.
4. Постановлення ухвали про залишення касаційної скарги без руху або її повернення не позбавляє особу права повторно звернутися до суду касаційної інстанції за умови дотримання порядку, передбаченого КПК, та у межах строку, передбаченого на касаційне оскарження, тобто протягом трьох місяців з дня оголошення, а засудженим -з дня отримання судового рішення, постановленого судом апеляційної інстанції.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code