Науково-практичний коментар до ст. 430 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 430 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 430. Підготовка касаційного розгляду
 
1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття касаційного провадження без виклику сторін кримінального провадження:
1) надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями касаційних скарг, інформацією про їхні права та обов\’язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу;
2) витребовує матеріали кримінального провадження;
3) вирішує заявлені клопотання;
4) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються;
5) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду.
2. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки провадження до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвали надсилаються учасникам судового провадження.
3. Після проведення підготовчих дій та отримання матеріалів кримінального провадження суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення касаційного розгляду.
4. Засуджений підлягає обов\’язковому виклику в судове засідання для участі в касаційному розгляді, якщо суд визнає обов\’язковою його участь, а засуджений, що тримається під вартою,-також у випадках, якщо про це надійшло його клопотання.
 
Коментар: 
1. Після постановлення колегією судців суду касаційної інстанції ухвали про відкриття касаційного провадження суддя-доповідач, визначений відповідно до ст. 35 КПК автоматизованою системою діловодства зі складу колегії, на розгляді якої перебуває касаційна скарга, протягом десяти днів, без виклику сторін, здійснює підготовку до касаційного розгляду.
На стадії підготовки до касаційного розгляду суддя-доповідач зобов\’язаний: – надіслати копії ухвали про відкриття касаційного провадження учасникам судового провадження разом із копіями касаційних скарг, інформацією про їхні права та обов\’язки і встановити строк, протягом якого може бути подано заперечення на касаційну скаргу. Інформація про права та обов\’язки має бути викладена на окремому аркуші, стосуватися лише конкретного учасника судового провадження залежно від його процесуального статусу в кримінальному провадженні (потерпілого, засудженого, захисника останнього і представників потерпілого та засудженого, цивільного позивача тощо) та відображати лише ті права і обов\’язки, які учасники судового провадження мають або зобов\’язані виконувати під час касаційного провадження. Строку установлений суддею-доповідачем для подання заперечень, має відповідати принципам розумності, бути достатнім для викладу заперечень на касаційну скаргу та враховувати реальну можливість отримання копій ухвали, касаційної скарги та інших документів. Після спливу визначених суддею-доповідачем строків для подання заперечень на касаційну скаргу слід вважати, що заперечення в осіб, зазначених у ч. 1 ст. 425 КПК, відсутні;
 
– витребувати матеріали кримінального провадження. Про витребування матеріалів кримінального провадження суддя-доповідач постановляє ухвалу, яка надсилається до суду першої інстанції. У цій ухвалі зазначається про відкриття касаційного провадження, приводи і підстави, що слугували відкриттю касаційного провадження, а також установлюється строк, протягом якого має бути надіслано матеріали кримінального провадження. Ухвала підписується суддею-доповідачем одноособово та невідкладно надсилається до суду, який виконує судове рішення;
– вирішити заявлені клопотання. Наприклад, якщо до суду касаційної інстанції надійшли клопотання про здійснення касаційного розгляду в режимі відеоконференції або про забезпечення засудженого під час касаційного розгляду перекладачем, про здійснення провадження за відсутності учасника судового провадження тощо, суддя-доповідач, розглянувши клопотання, зобов\’язаний постановити мотивовану ухвалу про задоволення чи незадоволення заявленого клопотання;
– уразі необхідності вирішити питання про зупинення виконання судових рішень, що оскаржуються. Питання про їх зупинення вирішується суддею-доповідачем за наявності клопотання особи, яка оскаржує судове рішення. Про зупинення виконання рішення, оскаржуваного у касаційному порядку, постановляється ухвала, копія якої надсилається учасникам судового провадження;
– вирішити інші питання, необхідні для касаційного розгляду, наприклад, визначити місце проведення касаційного розгляду з урахуванням присутності на ньому учасників судового провадження та їх кількості, вирішити питання, пов\’язані зі здійсненням судового провадження у режимі відеоконференції, застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК тощо.
2. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки провадження до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали, копії якої/їх (рішення, передбачені у пп. 2-5 ч. 1 коментованої статті, можуть бути викладені в одній ухвалі) невідкладно (не пізніше наступного дня після її постановлення) надсилаються учасникам судового провадження. Слід зазначити, що в разі надходження від сторін кримінального провадження клопотання про переклад судових рішень, постановлених під час касаційного провадження, на їх рідну мову або іншу мову, якою вони володіють, суддя-доповідач відповідно до ч. 4 ст. 29 КПК зобов\’язаний забезпечити їхнє право на переклад процесуальних документів кримінального провадження. Переклад таких судових рішень засвідчується підписом перекладача.
3. Після проведення підготовчих дій, спливу строків для отримання заперечень на касаційну скаргу та отримавши матеріали кримінального провадження суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення касаційного розгляду із обов\’язковим зазначенням дати, часу та місця його проведення. Копія такої ухвали надсилається учасникам судового провадження.
4. У частині четвертій коментованої статті визначено випадки, коли виклик засудженого здійснюється обов\’язково, зокрема, якщо суд визнає його участь у судовому засіданні обов\’язковою (наприклад, засуджений підлягає обов\’язковому виклику в судове засідання для участі в касаційному розгляді, якщо в касаційній скарзі порушується питання про погіршення його становища) або від засудженого, що знаходиться під вартою, надійшло клопотання про його бажання брати участь у касаційному розгляді. У разі надходження від засудженого, який тримається під вартою, клопотання про бажання взяти участь у касаційному розгляді суд вживає заходів для доставки обвинуваченого в судове засідання. Якщо ж обвинувачений, який тримається під вартою, заявив клопотання про його участь у касаційному розгляді дистанційно, суддя-доповідач, розглянувши таке клопотання, приймає рішення (постановляє ухвалу) про задоволення клопотання, копія якого надсилається в установу попереднього ув\’язнення для належної підготовки проведення дистанційного судового провадження. Також суддя-доповідач може визнати обов\’язковою участь у касаційному провадженні й інших учасників судового провадження (наприклад, визнати обов\’язковою участь потерпілого, якщо в касаційній скарзі ставиться питання про закриття кримінального провадження, засудженого та потерпілого – якщо ставиться питання про скасування чи зміну вироку суду на підставі угоди про примирення, засудженого – в разі закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, тоді як останній вказує на відсутність у його діях складу кримінального правопорушення, тощо). В інших випадках суддя-доповідач надає секретарю судового засідання розпорядження надіслати у порядку, передбаченому у статтях 124-136 КПК, повідомлення учасникам судового провадження про здійснення касаційного розгляду. Зміст такого повідомлення має відповідати ст. 112 КПК та містити дані про час, дату та місце проведення розгляду кримінального провадження за касаційною скаргою (касаційними скаргами).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code