Науково-практичний коментар до ст. 431 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 431 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 431. Заперечення на касаційну скаргу
 
1. Особи, зазначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати до суду касаційної інстанції заперечення на касаційну скаргу в письмовій формі протягом встановленого судом касаційної інстанції строку.
2. Заперечення на касаційну скаргу має містити:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) прізвище, ім\’я, по батькові (найменування), поштову адресу особи, яка подає заперечення на касаційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) вказівку на судове рішення, яке оскаржується;
4) номер кримінального провадження в суді касаційної інстанції, якщо він повідомлений судом касаційної інстанції;
5) обгрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги;
6) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає заперечення на касаційну скаргу;
7) перелік матеріалів, які додаються,
3. У запереченні па касаційну скаргу зазначається, чи бажає особа взяти участь у касаційному розгляді.
4. Заперечення на касаційну скаргу підписується особою, яка його подає.
 
Коментар:
1. Відповідно до загальних засад кримінального провадження для дійсного забезпечення принципів змагальності та диспозитивності процесу, рівності сторін кримінального провадження перед судом у своїх правах і обов\’язків у процесуальному законі передбачено право осіб, зазначених у ст. 425 КПК, подавати заперечення на касаційну скаргу, а також визначено порядок подання таких заперечень та його зміст.
Зокрема, особи, визначені у ст. 425 КПК, отримавши копії ухвали про відкриття касаційного провадження, касаційної скарги та доданих до неї документів, інформації про права і обов\’язки, вправі відповідно до ст. 431 КПК подати до суду касаційної інстанції заперечення на касаційну скаргу протягом установленого суддею-доповідачем строку для його подання.
2. Заперечення подається у письмовій формі із обов\’язковим зазначенням:
1) найменування суду касаційної інстанції. У правому верхньому куті заперечення на касаційну скаргу із дотриманням правил оформлення та розміщення відповідних реквізитів документа потрібно вказувати, що вона подається до ВССУ, та зазначати його повну поштову адресу;
2) прізвища, ім\’я, по батькові (найменування), поштової адреси особи, яка подає заперечення на касаційну скаргу, а також номера засобу зв\’язку, адреси електронної пошти, якщо такі є. Крім того, зазначається процесуальний статус особи, яка подає заперечення;
3) вказівки на судове рішення, яке оскаржується у касаційній скарзі, та правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) номера кримінального провадження в суді касаційної інстанції, якщо він повідомлений судом касаційної інстанції, а також дати та складу суду, який постановив ухвалу про відкриття касаційного провадження;
5) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги. В обґрунтування заперечень особа вправі посилатися на матеріали кримінального провадження, постановлені судові рішення, технічний запис та журнал судових засідань тощо;
6) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає заперечення на касаційну скаргу, наприклад, клопотання про бажання цієї особи брати участь у касаційному розгляді, проведення касаційного розгляду дистанційно, приєднання до кримінального провадження доданих до заперечення матеріалів тощо;
7) переліку матеріалів, які додаються. До заперечення на касаційну скаргу може бути долучено матеріали, які спростовують зміст та вимоги касаційної скарги або/та долучені до касаційної скарги матеріали.
3. У запереченні на касаційну скаргу має бути зазначено, чи бажає особа взяти участь у касаційному розгляді. Зі змісту коментованої частини статті випливає, що особа, яка подає заперечення на касаційну скаргу, на відміну від скаржника (ч. 3 ст. 427 КПК) зобов\’язана вказати в запереченні не тільки про своє небажання брати участь у касаційному провадженні, а й також про бажання. Якщо особа не вказала про своє бажання бути присутньою в судовому засіданні, суд не може розцінювати таке \”мовчання\” учасника судового провадження як вияв такого бажання. Проте така поведінка особи не тягне за собою жодних засобів процесуального впливу, а тому суд касаційної інстанції зобов\’язаний повідомити особу про місце, дату та час касаційного розгляду.
4. Заперечення на касаційну скаргу має бути підписано особою, яка його подає, із зазначенням дати подання його до ВССУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code