Науково-практичний коментар до ст. 439 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 439 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції
 
1. Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд першої або апеляційної інстанції здійснює судове провадження згідно із загальними вимогами, передбаченими цим Кодексом, в іншому складі суду.
2. Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, с обов\’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді.
3. При новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке кримінальне правопорушення допускається тільки за умови, що вирок було скасовано у зв\’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання за скаргою прокурора, потерпілого чи його представника, а також якщо при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.
 
Коментар: 
1. Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд першої або апеляційної інстанції здійснює новий розгляд справи згідно із загальними вимогами КПК, встановленими для судового провадження у першій інстанції або в суді апеляційної інстанції відповідно. Новий розгляд справи починається з підготовчого провадження та здійснюється іншим складом суду, який відповідно до ст. 35 КПК визначається автоматизованою системою документообігу з урахуванням обставин, зазначених у статтях 75 та 76 КПК.
2. Відповідно до положень частини другої коментованої статті суд касаційної інстанції вправі давати суду першої або апеляційної інстанції вказівки, які є обов\’язковими для них при проведенні нового розгляду справи. Такі вказівки, а також висновки та мотиви, з яких скасовані судові рішення, можуть стосуватися лише питань правильності застосування і тлумачення матеріального та процесуального права, а також співрозмірності покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.
Суд касаційної інстанції не вправі наперед вирішувати питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність конкретних доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої чи апеляційної інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання. Якщо ж суд касаційної інстанції надав у своєму рішенні такі вказівки суду першої чи апеляційної інстанції, вони не можуть мати обов\’язковий характер, оскільки суперечать вимогам ч. 1 ст. 433 КПК.
3. Суд першої чи апеляційної інстанції при здійсненні нового розгляду може призначити більш суворе покарання чи застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення лише у разі скасування судом касаційної інстанції саме вироку, а не ухвали, та за умови, що його було скасовано у зв\’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання за касаційною скаргою прокурора, потерпілого чи його представника.
Також при новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції допускається застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке кримінальне правопорушення у разі, якщо при новому розгляді кримінального провадження буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, або якщо прокурор відповідно до ст. 341 КПК висунув додаткове обвинувачення, яке потягло за собою збільшення обсягу обвинувачення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code