Науково-практичний коментар до ст. 440 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 440 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції
1. Суд касаційної інстанції, встановивши обставини, передбачені статтею 284 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження.
 
Коментар:
1. Суд касаційної інстанції, встановивши під час касаційного розгляду кримінального провадження обставини, які є підставою для закриття кримінального провадження, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу супу першої або апеляційної інстанції і закриває кримінальне провадження (детальніше про обставини, які слугують закриттю кримінального провадження, див. коментар до ст. 284 КПК).
 
Далі наводимо коментар до ст. 284 КПК України, що має безпосереднє відношення до ст. 440 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
1. Під закриттям кримінального провадження розуміють таке закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або при наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Із закриттям кримінального провадження процесуальна діяльність по ньому повністю закінчується, подальше таке провадження є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК порядку.
Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.
Підстави для закриття кримінального провадження прийнято поділяти на реабілітуючі та нереабілітуючі.
До реабілітуючих підстав необхідно віднести ті, що вказані в пп. 1-4 ч. 1 коментованої статті.
До нереабілітуючих підстав належать такі, що вказані в пп. 5-7 ч. 1 ст. 284 КПК.
2. Частина 2 коментованої статті передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у таких випадках: 1) при звільненні особи від кримінальної відповідальності; 2) якщо прокурор відмовився від підтримання обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК.
3. Відповідно до ч. 3 ст. 284 КПК про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймають постанову. Ця постанова може бути оскаржена у порядку, установленому пп. 3 і 4 ч. 1 ст. 303 КПК.
Якщо в конкретному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру, то слідчий складає постанову про закриття такого провадження з підстав, передбачених пп. 1,2,4 ч. 1 ст. 284 КПК.
Прокурором складається постанова про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного за будь-яким із пунктів (1-7), передбачених ч. 1 цієї статті.
4. Частина 4 коментованої статті передбачає, що рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення.
5. У кожному випадку закриття кримінального провадження слідчий зобов\’язаний надіслати копію постанови заявнику, потерпілому, прокурору.
Протягом десяти днів із моменту отримання копії такої постанови прокурор має право її скасувати у зв\’язку з незаконністю чи необґрунтованістю.
Прокурор може скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана ними протягам десяти днів з моменту отримання копії постанови.
Копію постанови про закриття кримінального провадження прокурор надсилає заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику.
6. Суд зобов\’язаний ухвалити виправдовувальний вирок, якщо обставини, передбачені пп. 1-2 ч. 1 цієї статті, виявляються під час судового розгляду.
Судом виноситься ухвала про закриття кримінального провадження, якщо обставини, передбачені пп. 5,6,7 ч. 1 цієї статті, виявляються лід час судового провадження, а також у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК.
7. Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти його звільнення від кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження або ухвалення вироку не допускається. У цьому разі кримінальне провадження, судовий розгляд продовжується в загальному порядку, передбаченому КПК.
8. Ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code