Науково-практичний коментар до ст. 441 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 441 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції
 
1. З усіх процесуальних питань суд касаційної інстанції постановляє ухвали.
2. Судові рішення суду касаційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються, роз\’яснюються або надсилаються учасникам судового провадження в порядку, передбаченому статтями 368-380 цього Кодексу.
 
Коментар:
1. З будь-яких процесуальних питань незалежно від стадії касаційного провадження колегія суддів суду касаційної інстанції чи суддя-доповідач під час підготовки справи до касаційного розгляду постановляє ухвали.
Судове рішення згідно з ч. 5 ст. 124 Конституції України ухвалюється іменем України, має бути законним, обґрунтованим та мотивованим. При цьому законним відповідно до ч. 2 ст. 370 КПК є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права таз дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК. Обґрунтованим є рішення суду касаційної інстанції, ухвалене на основі повно і всебічно з\’ясованих обставин, підтверджених матеріалами кримінального провадження, які були досліджені в судовому засіданні. У свою чергу обгрунтованість судового рішення передбачає і необхідність його вмотивування, тобто наведення належних і достатніх мотивів та підстав для його ухвалення.
2. Судове рішення відповідно до ч. 1 ст. 375 КПК ухвалюється простою більшістю голосів суддів, що входять до складу суду касаційної інстанції. Під час ухвалення судового рішення ніхто, крім складу суду, який розглядає справу, не має права перебувати в нарадчій кімнаті. Нарада може бути перервана судом лише для відпочинку у зв\’язку з настанням нічного часу; під час перерви судді не можуть спілкуватися з особами, які брали участь у кримінальному провадженні, а також розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення в нарадчій кімнаті. Судове рішення ухвалюється за результатами наради суддів шляхом голосування (простою більшістю голосів), від якого не має права утримуватися ніхто із суддів. У разі незгоди із судовим
рішенням (у цілому чи частково) кожен суддя зі складу суду має право викласти письмово свою окрему думку, в якій повинно бути зазначено, у зв\’язку з вирішенням якої справи, з якого саме питання і чому він не погоджувався з прийнятим рішенням, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення.
Судове рішення суду касаційної інстанції проголошується негайно після виходу суддів із нарадчої кімнати. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням та оголошенням лише резолютивної частини судового рішення, де має бути зазначено час оголошення повного тексту ухвали. Таку ухвалу підписує весь склад суду, який здійснював касаційний розгляд. Повний текст ухвали має бути складено та оголошено учасникам судового провадження не пізніше п\’яти діб із дня оголошення її резолютивної частини.
Учасники судового провадження мають право отримати в суці копію судового рішення. При цьому засудженому та прокурору копія судового рішення вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія рішення надсилається не пізніше наступного дня після його ухвалення. Зазначимо, що датою ухвалення судового рішення є день його підписання складом суду, незалежно від тривалості часу, протягом якого відбувалася нарада суддів.
Згідно з ч. 4 ст. 29 КПК України судове рішення, яким суд закінчує судовий розгляд по суті, надається сторонам кримінального провадження або особі, стосовно якої вирішено питання щодо застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, у перекладі їхньою рідною мовою або іншою мовою, якою вони володіють. Переклад таких судових рішень засвідчується підписом перекладача.
У разі проведення письмового касаційного провадження копія судового рішення надсилається учасникам судового провадження протягом трьох днів з дня після його підписання.
Учасники судового провадження, а також орган виконання судового рішення відповідно до ст. 380 КПК вправі звернутися до суду касаційної інстанції з заявою про роз\’яснення ухваленого рішення, якщо воно, на їхню думку, є незрозумілим. Колегія суддів, яка ухвалила судове рішення, заяву про роз\’яснення судового рішення розглядає протягом десяти днів з моменту її одержання. Неприбуття у судове засідання осіб, які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз\’яснення рішення. Копія ухвали про роз\’яснення судового рішення або про відмову у роз\’ясненні судового рішення не пізніше наступного дня після її постановлення надсилається особі, що звернулася із заявою про роз\’яснення судового рішення. Копія ухвали про роз\’яснення судового рішення має бути направлена й іншим учасникам касаційного провадження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code