Науково-практичний коментар до ст. 451 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 451 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
 
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п\’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка формується без участі суддів, що ухвалили рішення, яке оскаржується.
2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п\’ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється в нарадчій кімнаті з додержанням вимог, передбачених статтями 367 і 375 цього Кодексу, без виклику учасників судового провадження. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску має бути вмотивованою.
3. Ухвала про допуск справи до провадження разом із самою заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом п\’яти днів з дня її постановления. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви учасникам судового провадження, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.
4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов\’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд такої справи здійснюється колегією у складі п\’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку.
 
Коментар:
1. Після отримання заяви про перегляд судового рішення суддя-доповідач ВССУ, визначений автоматизованою системою документообігу, переконується у дотриманні заявником вимог статей 448,449 КПК, і виносить обговорення питання про допуск справи на розгляд колегії у складі п\’яти суддів ВССУ, які не брали участі у прийнятті рішення, що оскаржується. Протягом п\’ятнадцяти днів з дня надходження заяви колегія суддів вирішує питання про допуск справи до провадження ВСУ.
 
2. Ухвала ВССУ про допуск справи до ВСУ приймається в нарадчій кімнаті з дотриманням вимог ст. 367 КПК з метою забезпечення таємниці наради суддів, що є однією із засад кримінального судочинства. Ухвала про допуск справи до судового провадження приймається за результатами голосування простою більшістю голосів і підписується всім складом суддів, включаючи і тих, які виклали окрему думку.
На стадії перевірки відповідності поданої заяви про перевірку судового рішення та прийняття судом рішення про допуск справи або відмови у такому допуску учасники судового провадження в судове засідання не викликаються.
3. Протягом п\’яти днів з дня постановлення ухвала разом із заявою про перегляд судового рішення та доданих до неї матеріалів надсилається до ВСУ, а копії заяви та доданих до неї документів – учасникам судового провадження.
У випадку відмови у допуску заяви про перегляд судового рішення вона повертається особі, яка її подала.
4. Загальний порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, є аналогічним порядку розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК.
Якщо при вирішенні питання про допуск справи з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, буде встановлено, що під час розгляду справи національними судами порушено норми кримінального процесуального закону, то ВССУ самостійно у складі колегії з п\’яти суддів вирішує питання про відкриття провадження і витребування справи та її розгляд за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку.
Про місце і час розгляду справи суд повідомляє учасників судового провадження, інтересів яких стосується заява, та прокурора, забезпечує їм можливість ознайомитися із заявою, вручає їм копії документів та роз\’яснює право надати свої заперечення з приводу поданої заяви про перегляд судового рішення.
Після відкриття судового засідання, повідомлення про повну фіксацію судового розгляду технічними засобами, оголошення складу суду і роз\’яснення права відводу та ознайомлення осіб, які беруть участь у судовому розгляді, суддя-доповідач доповідає зміст рішення міжнародної судової установи, постановленої на користь особи, яка звернулася із заявою, про порушення Україною міжнародних зобов\’язань внаслідок недотримання судом норм процесуального права під час розгляду справи, а також зміст і доводи заяви про перегляд судового рішення та застережень на них.
Під час доповіді суддя-доповідач ВССУ повинен утримуватися від висловлювання своєї думки щодо обґрунтованості та переконливості доводів заявника, законності й обґрунтованості судового рішення, яке є предметом розгляду, оскільки така думка висловлюється лише в нарадчій кімнаті.
Під час розгляду заяви в судовому засіданні першою висловлює свої доводи особа, яка звернулася із заявою, та сторона з боку захисту, а за ними – інші учасники судового провадження. На початку судового засідання головуючий може оголосити встановлений для всіх учасників провадження однаковий проміжок часу для виступу на обґрунтування своїх доводів.
Неявка учасників судового провадження, які були повідомлені про місце і час розгляду справи, не перешкоджають розгляду справи, якщо вони не повідомляли про поважність причини їх неприбуття. Якщо суд визнав явку учасників судового провадження обов\’язковою, то у випадку їх неприбуття розгляд справи відкладається.
Судове рішення ВССУ ухвалюється в нарадчій кімнаті. Повний текст ухвали або її резолютивної частини проголошуються прилюдно негайно після виходу з нарадчої кімнати із дотриманням вимог ст. 376 КПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code