Науково-практичний коментар до ст. 458 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 458 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 458. Обов\’язковість судових рішень Верховного Суду України
1. Висновки Верховного Суду України, викладені у його ухвалах, у випадках, передбачених у частині другій статті 455 і частиш другій статті 456 цього Кодексу, с обов\’язковими для всіх суб\’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму закону, та для всіх судів України.
2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
3. Рішення Верховного Суду України, ухвалені за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 445 цього Кодексу, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх ухвалення.
 
Коментар:
1. Ухвали ВСУ, прийняті за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність у подібних правовідносинах, а також з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, є обов\’язковими для всіх суб\’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.
2. Статтею 13 ЗУ \”Про судоустрій і статус суддів\” встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов\’язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об\’єднаннями на всій території України.
Так, умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 382 КК).
3. Висновки ВСУ, викладені в його ухвалах при перегляді кримінальних справ із підстав, передбачених ст. 445 КПК, хоч і не є прецедентом, але їх слід розглядати як тлумачення матеріального (кримінального) закону при його практичному застосуванні Тобто цією нормою фактично закладено конструкцію правотворчої діяльності ВСУ, внаслідок якої його рішення щодо застосування норм матеріального права набувають ознак джерела права через їх загальнообов\’язковість.
Залучення провідних науковців (члени науково-консультативної ради при ВСУ) до формування позиції найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ свідчить про важливість прийнятих рішень для доктрини вітчизняного права.
Ураховуючи, що рішення ВСУ, ухвалені за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень з підстав, передбачених ст. 445 КПК, мають особливе значення для спрямування судової практики та для відома громадськості, вони підлягають обов\’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ВСУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code