Науково-практичний коментар до ст. 476 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 476 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 476. Наслідки невиконання угоди
 
1. У разі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
2. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні за участю сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для судового розгляду.
3. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була ініційована на стадії досудового розслідування.
4. Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про відмову у скасуванні вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку.
5. Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.
 
Коментар:
1. Постановлення судом вироку на підставі угоди про примирення або про визнання винуватості та неоскарження його сторонами в апеляційному порядку не тягне за
собою неможливості його скасування в майбутньому. Якщо в угоді про примирення був установлений певний строк, протягом якого обвинувачений зобов\’язаний був відшкодовувати потерпілому шкоду або вчинити на його користь певні дії, а останнім жодних дій для відшкодування не вчинялося або вчинялося не в повному обсязі, потерпілий має право заявити клопотання про скасування вироку, постановленого на підставі угоди. Прокурор з таким клопотанням може звернутися лише у випадку, коли в угоді про визнання винуватості було закріплено обов\’язок обвинуваченого після постановлення вироку співпрацювати з органами досудового розслідування (такий обов\’язок повинен бути закріплений у чітких формулюваннях, які саме дії має вчиняти обвинувачений, протягом якого строку).
Клопотання про скасування вироку, постановленого на підставі угоди про примирення або про визнання винуватості, подається до суду першої інстанції, який постановив вирок. Подання клопотання можливе лише в межах строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
2. Розгляд клопотання відбувається у судовому засіданні з обов\’язковим повідомленням усіх учасників судового провадження. Беручи як аналогію положення ч. 2 ст. 316 КПК, судовий розгляд має бути призначений не пізніше десяти днів після надходження клопотання до відповідного суду першої інстанції.
Розгляд клопотання відбувається за обов\’язковою участю лише сторін угоди (прокурора і обвинуваченого; потерпілого і обвинуваченого), неявка інших учасників судового провадження не є перешкодою для судового розгляду клопотання.
3. Обов\’язок доказування факту невиконання умов угоди покладається на особу, яка подала клопотання (потерпілого, прокурора). Якщо суд визнає факт невиконання умов угоди, він скасовує своєю ухвалою вирок, яким затверджена угода, та у цій же ухвалі, залежно від стадії, на якій була укладена угода, приймає рішення про призначення судового розгляду або направлення матеріалів провадження прокурору для завершення досудового розслідування.
Судовий розгляд після скасування вироку, постановленого на підставі угоди, відбувається в загальному порядку, а покарання призначається в межах санкції статті Особливої частини КК, якою встановлена відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення.
Якщо сторона угоди не доведе факту невиконання умов угоди, суд постановляє ухвалу про відмову в скасуванні вироку.
4. Ухвали, постановлені судом за результатами розгляду клопотання про скасування вироку, постановленого на підставі угоди, оскаржуються в апеляційному порядку, передбаченому гл. 31 КПК.
5. Якщо стороною угоди буде доведено факт умисного невиконання вимог угоди іншою стороною, суд в ухвалі про скасування вироку, постановленого на підставі угоди, ставить питання про притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 389 КК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code