Науково-практичний коментар до ст. 483 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 483 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 483. Інформування державних та інших органів чи службових осіб
 
1. Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку повідомляються:
1) щодо адвокатів – відповідні органи адвокатського самоврядування;
2) щодо інших категорій осіб, передбачених статтею 480 цього Кодексу, – органи і службові особи, які їх обрали або призначили чи відповідають за заміщення їхніх посад.
 
Коментар: 
1. \”Інформувати\” – означає повідомляти про що-небудь, доводити до відома. У коментованій статті під інформуванням слід розуміти доведення до відома осіб (органів), які обрали, призначили на посаду чи відповідають за заміщення посад осіб, щодо яких застосовується особливий порядок кримінального провадження, інформації про застосування щодо останніх запобіжного заходу чи ухвалення вироку. Статтею передбачено лише дві підстави для інформування:
1) у разі застосування запобіжного заходу інформування має відбуватися незалежно від його виду (щодо поняття запобіжного заходу, їх видів див. коментар до ст. 176 КПК);
2) у разі ухвалення вироку. Інформування повинно відбуватися у випадку ухвалення як обвинувального, так і виправдувального вироку. В останньому випадку метою інформування є доведення до відома відповідних осіб інформації про те, що особа визнана невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Закон не визначає як необхідну умову для інформування набрання вироком законної сили, але саме факт набрання сили обвинувальним вироком суду щодо низки осіб є підставою для прийняття рішення про дострокове позбавлення їх повноважень (детальніше див. коментар до ст. 480 КПК). Тому відповідне інформування доцільно здійснювати і після ухвалення вироку (який ще не набрав законної сили), і після набрання ним законної сили.
Суб\’єктами інформування є відповідні особи (органи), рішеннями яких застосовано запобіжний захід чи ухвалено вирок, тобто слідчий суддя, суд.
 
Інформування здійснюється шляхом надсилання (поштою чи в інший спосіб -електронним, факсимільним зв\’язком, кур\’єром) письмового повідомлення на офіційну адресу відповідного органу (службової особи). При цьому під ним слід розуміти не повідомлення як процесуальну дію у кримінальному провадженні, визначену ст. 111 КПК, а лист на офіційному бланку із відповідною інформацією про застосування до особи запобіжного заходу чи ухвалення вироку. У листі доцільно вказати вид запобіжного заходу, його строк; у разі ухвалення вироку – статтю закону про кримінальну відповідальність, за якою особу виправдано чи засуджено; в останньому випадку – вид та строк призначеного кримінального покарання.
Органами (службовими особами), яким надсилається таке повідомлення, є:
1) щодо народного депутата України – ВР України;
2) щодо судді КСУ – Президент України, BP України чи з\’їзд суддів України, які здійснили призначення відповідного судді; щодо професійного судді – Вища кваліфікаційна комісія суддів України; щодо присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя – відповідний суд загальної юрисдикції.
Слід зазначити, що згідно зі ст. 106 ЗУ \”Про судоустрій і статус суддів\” від 7 липня 2010 р. № 245З-VI суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про це Вищу раду юстиції України, яка вносить подання про звільнення судді з посади. Суддя, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати здійснювати свої повноваження і втрачає передбачені законом гарантії незалежності й недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення;
3) щодо кандидата у Президенти України – Центральна виборча комісія;
4) щодо Уповноваженого ВР України з прав людини – ВР України;
5) щодо Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати – ВР України;
6) щодо депутата місцевої ради – відповідна місцева рада.
Варто вказати, що у ст. 31 ЗУ \”Про статус депутатів місцевих рад\” від 11 липня 2002 р. № 93-IV (у редакції, яка набирає чинності з дня набрання чинності КПК) передбачено, що суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата місцевої ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого дня з дня застосування запобіжного заходу. У статті 25 ЗУ \”Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим\” від 22 грудня 2006 р. № 533-У (у редакції, яка набирає чинності з дня набрання чинності КПК) також передбачено: про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату, а також про обраний щодо нього запобіжний захід відповідний прокурор або суд, що здійснив повідомлення про підозру або обрав запобіжний захід, повідомляють Верховну Раду Автономної Республіки Крим не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення про підозру або обрання запобіжного заходу;
7) щодо адвоката – відповідні органи адвокатського самоврядування. Основними положеннями про роль адвокатів, прийнятими у серпні 1990 р.
Конгресом ООН по запобіганню злочинів, визначено, що адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання, перепідготовки й підтримування професійного рівня;
8) щодо Генерального прокурора України – Президент України; щодо заступника Генерального прокурора України – Генеральний прокурор України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code