Науково-практичний коментар до ст. 487 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 487 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 487. З\’ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 
1. При дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого належить з\’ясувати:
1) склад сім\’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими членами сім\’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови сім\’ї;
2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, однолітками, характер і ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього;
3) зв\’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та роботою.
 
Коментар:
1. Закон передбачає необхідність всебічного і ретельного з\’ясування умов життя і виховання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого: а) у сім\’ї (чи в спеціальному дитячому закладі); б) у навчальному закладі чи за місцем роботи, якщо він навчається чи працює; в) поза домом (сім\’єю), навчальним закладом чи роботою.
З\’ясування умов життя та виховання неповнолітнього є необхідним для встановлення причин і умов, які сприяли вчиненню ним кримінального правопорушення, і вжиття заходів до їх усунення. У цьому зв\’язку у Рекомендації (2003) 20 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам від 24 вересня 2004 р. \”Про нові підходи до злочинності серед неповнолітніх і про значення правосуддя у справах неповнолітніх\” як новий стратегічний підхід визначено таке: 1. Основними цілями правосуддя у справах неповнолітніх і пов\’язаних з ним заходів запобігання злочинності серед неповнолітніх мають бути: 1) запобігання вчиненню і повторному вчиненню злочинів; 2) ресоціалізація і повернення злочинців до життя в суспільство; 3) врахування потреб та інтересів потерпілих. 2. Система правосуддя у справах неповнолітніх повинна розглядатися як одна із складових більш широкої, заснованої на громадському впливі стратегії запобігання злочинності серед неповнолітніх, яка враховує ситуацію в сім\’ї, школі, оточенні, групі, за якої вчиняється злочин. 3. Зокрема, ресурси мають виділятися на запобігання серйозним, насильницьким, тривалим і пов\’язаним з наркотиками і алкоголем злочинам.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code