Науково-практичний коментар до ст. 489 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 489 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 489. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
 
1. Неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений повідомляється або викликається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків або інших законних представників. Інший порядок допускається лише в разі, якщо це зумовлюється обставинами, встановленими під час кримінального провадження.
 
Коментар:
1. Про підстави та порядок виклику слідчим, прокурором, судового виклику і приводу див. гл. 11 (статті 133-143) КПК.
Згідно з ч. 1 ст. 133 КПК слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.
Слідчий суддя під час досудового розслідування, суд під час судового провадження має право здійснити судовий виклик відповідно підозрюваного, обвинуваченого (ст. 134 КПК).
Згідно з ч. 4 ст. 135 КПК повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику. Інший порядок вручення повістки допускається лише у випадку, коли це обумовлюється обставинами кримінального провадження.
За обставинами кримінального провадження законний представник може бути, зокрема, співучасником вчиненого неповнолітнім кримінального правопорушення або з інших причин може не допустити вручення підозрюваному, обвинуваченому виклику (повістки), що призведе до його неявки до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду і до зриву проведення слідчої (розшукової) чи судової дії.
Відповідно до ст. IІІ КПК повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.
 
Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов\’язковою.
Про зміст повістки та повідомлення див. відповідно статті 137 та 112 КПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code